Kredsbestyrelsen i Midtjylland

Bestyrelse er valgt for 2017-2021.

De midtjyske sygeplejersker valgte i efteråret 2017 en ny bestyrelse.  Ved opstillingsfristens udløb blev kredsformand Anja Laursen genvalgt for de næste fire år, da hun ikke fik modkandidater til posten. 

Se den midtjyske bestyrelse

Lyt til Kate Karlsen, der fortæller om bestyrelsesarbejdet

Arbejdet i bestyrelsen

Som medlem af kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland deltager man aktivt i udformningen, udviklingen og udførelsen af Dansk Sygeplejeråds mission, vision, politikker og strategier.

 

 

 

 

 

Læs mere