Medarbejdere i Midtjylland

Få overblik over hvilke medarbejdere i DSR, Kreds Midtjylland, du kan hente råd og vejledning fra.

Et udpluk af DSR, Kreds Midtjyllands ansatte og politikere.
 • Sygeplejersker og sundhedsplejersker kan få råd og vejledning af kredsens faglige konsulenter, der er opdelt i to teams. Kontakt team MidtVest eller team MidtØst.
 • Har du brug for vejledning ift. arbejdsmiljø, kan du kontakte kredsens to arbejdsmiljøkonsulenter.
 • Kredsens politiske team varetager særlige opgaver i tilknytning til strategi/politik.
 • Kredsens kommunikation i form af medlemsmagasin, hjemmeside, pressearbejde mm varetages af team kommunikation.
 • Sekretærerne er samlet i team administration og servicering og rengøring varetages af personalet i team service.
 • Er du leder, vil du blive vejledt af en ledelseskonsulent.

lotte-intra2

Kredsens overordnede administrative ledelse varetages af kredschef Lotte Niebur.
lon@dsr.dk
Tlf: 4695 4604

Medarbejdere i DSR - Kreds Midtjylland

Faglige konsulenter - MidtVest

susanne_vestergaard_-_marts_2019_-_120x180
Faglig konsulent Susanne Vestergaard
sv@dsr.dk
Tlf.: 4695 4622

- Ikast-Brande Kommune
- Lemvig Kommune
- Struer Kommune
- Kommunaltansatte tjenestemænd
- Opgaver under det sociale kapitel, herunder fleksjobforløb

helene_grusgaard_firouzian
Faglig konsulent Helene Grusgaard Firouzian
hgf@dsr.dk
Tlf.: 4695 4627

- Hospitalsenheden Vest
- Silkeborg Kommune
- Ansatte i administrative stillinger i regionshusene i Holstebro og Viborg
- Læbe-gane-spalte-konsulenterne 

kirsten_linde
Faglig konsulent Kirsten Linde
kli@dsr.dk
Tlf.: 4695 4618

- Hospitalsenhed Midt
- Herning Kommune
- Ringkøbing-Skjern Kommune

birgitte_villumsen
Faglig konsulent Birgitte Willumsen
bwi@dsr.dk
Tlf.: 4695 4619

- Favrskov Kommune
- Social- og sundhedsskoler
- VIA University College
- Øvrige statslige institutioner

susanne_lindberg
Faglig konsulent Susanne Lindberg
skl@dsr.dk
Tlf.: 4695 4614

- Holstebro Kommune
- Viborg Kommune
- Skive Kommune
- Konsultationssygeplejersker i Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg kommuner
- Varetager Region Midtjyllands lægeklinik i Lemvig 
- Varetager Lægehuset på Samsø


janni_boritz
Faglig konsulent Janni Boritz
jbo@dsr.dk
Tlf.: 4695 4624

- Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Vest, Silkeborg og Horsens
- De sociale institutioner under Psykiatri og Social
- Ansatte i administrationen i Psykiatri og Social
- Konsultationssygeplejersker i Silkeborg, Herning og Ikast-Brande Kommune
- Opgaver under det sociale kapitel, herunder fleksjobforløb

 

sandie_poulsen

Faglig konsulent Sandie Bøgeskov - ansat i vikariat frem til 23. juli.
spo@dsr.dk
Tlf.: 4695 4626

- Telefonpasning/Kvikskranke

 

Faglige konsulenter - MidtØst

anne_thomsen
Faglig konsulent Anne Thomsen
ath@dsr.dk
Tlf.: 4695 4623

- Psykiatri og Social: Aarhus Universitetshospital, Randers - og hele BUA
- Syddjurs Kommune
- Præhospital vagtcentral
- Privathospitaler, private behandlingsinstitutioner og klinikker samt speciallægeklinikker
- Vikarbureauer

Peter Rask
Faglig konsulent Peter Rask
pra@dsr.dk
Tlf.: 4695 4634

- Konsultationssygeplejersker
- Aarhus Universitetshospital - følgende afdelinger:

 • Bedøvelse og Operation
 • Blodbanken
 • Børn og Unge
 • Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
 • Hjertesygdomme
 • Infektionssygdomme
 • Kvindesygdomme og Fødsler
 • Nyresygdomme
 • Led- og Bindevævssygdomme
 • Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O
 • Urinvejskirurgi
 • Vikar Region Midt
 • Øjenafdelingen
 • Øre-, Næse- og Halskirurgi
   

susanne_nellemann_andersen
Faglig konsulent Susanne Nellemann Andersen
sna@dsr.dk
Tlf.: 4695 4617

- Hospitalsenheden Horsens 
- Livsstilscenter Brædstrup og Skanderborg Sundhedscenter 
- Skanderborg Kommune
- Aarhus Universitetshospital - følgende afdelinger:

 • Akutafdelingen
 • Blodsygdomme
 • Dansk Center for Partikelterapi - DCPT
 • Diabetes og Hormonsygdomme
 • Hud- og Kønssygdomme
 • Intensiv
 • Klinisk Epidemiologisk Afdeling - KEA
 • Klinisk Genetisk Afdeling - KGA
 • Kræftafdelingen
 • Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
 • Lungesygdomme
 • Mave- og Tarmkirurgi
 • Neurokirurgisk Afdeling
 • Neurologisk Afdeling
 • Ortopædkirurgi
 • Patienthotellerne
 • Plastik- og Brystkirurgi
 • Røntgen og Skanning
 • Samsø Sundheds- og Akuthus
 • Steno Diabetes Center Aarhus
 • Ældresygdomme

conny_rasmussen_120x180
Faglig konsulent Conny Nygård Rasmussen
cnr@dsr.dk
Tlf.: 4695 4620

- Aarhus Kommune
- Samsø Kommune

birgitte_villumsen
Faglig konsulent Birgitte Willumsen
bwi@dsr.dk
Tlf.: 4695 4619

- Favrskov Kommune
- Regionshuset i Aarhus og tilhørende enheder
- Det sociale kapitel

jane_knudstrup
Faglig konsulent Jane Knudstrup
jkn@dsr.dk
Tlf.: 4695 4639

- Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus (Akutklinikken)
- Randers Kommune
- Norddjurs Kommune
- Hospicer i Kreds Midtjylland

lis_johansen_-_web
Faglig konsulent Lis Johansen
ljo@dsr.dk 
Tlf.: 4695 4640

- Horsens Kommune
- Odder Kommune
- Norddjurs Kommune
- Hedensted Kommune
 

sandie_poulsen

Faglig konsulent Sandie Bøgeskov - ansat i vikariat frem til 23. juli.
spo@dsr.dk
Tlf.: 4695 4626

- Telefonpasning/Kvikskranke
 

Arbejdsmiljøkonsulenter

Råd og vejledning om arbejdsmiljø
Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, kan du gøre følgende:

 • Drøft situationen med din arbejdsmiljørepræsentant
 • Har du/ I brug for vejledning - eller hjælp til arbejdsskadesager, så kontakt kredsens arbejdsmiljøkonsulenter:
   

jens_sonne

Arbejdsmiljøkonsulent Jens Sonne
jso@dsr.dk
Tlf.: 4695 4621

 

rikke_borgbjerg_120x180

Arbejdsmiljøkonsulent Rikke Borgbjerg
rbo@dsr.dk  
Tlf.: 4695 4625


Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredsen på 4695 4600 eller midtjylland@dsr.dk

Team politik og team kommunikation

tina_aagaard_bach_120x180
Organisationskonsulent Tina Aagaard Bach
tab@dsr.dk
Tlf.: 4695 4607
Mobil: 6195 6572
 

klaus_grabbert
Fagpolitisk konsulent Klaus Grabbert
klg@dsr.dk
Tlf.: 4695 4637
 

medarbejderfoto_per_colstrup_vinkel1_edited

Kommunikationskonsulent Per Colstrup Vinkel
pco@dsr.dk
Tlf.: 2841 2889

Team administration og service

​Administration:

 
inge_pedersen
Chefsekretær Inge Pedersen
ip@dsr.dk

- Sekretær for formandskab, kredsbestyrelse og kredschef


charlotte_kornmaaler
Administrativ sagsbehandler Charlotte Kornmaaler
cko@dsr.dk


kasper_nielsen

Administrativ sagsbehandler Kasper E. Nielsen
ken@dsr.dk
 

dscf2684_-_lene

Administrativ medarbejder Lene Jensen
lej@dsr.dk

Service:

jesper_hyre_jensen
Køkkenansvarlig Jesper Hyre-Jensen
jhj@dsr.dk  

- Servicering af ansatte og gæster ved møder og kurser


ida_hansen-web
 
Servicemedarbejder Ida Hansen
idh@dsr.dk
- Rengøring og servicering ved møder og kurser

annie_-_april_2019_-_120x180
Serviceassistent Annie Smedegaard Harenberg
asha@dsr.dk

kasper_giver_2019

Pedel Kasper Giver
kcg@dsr.dk

Ledelseskonsulent

Er du leder, vil du blive vejledt af én af Lederforeningens ledelseskonsulenter