Medarbejdere i Midtjylland

Få overblik over hvilke medarbejdere i DSR, Kreds Midtjylland, du kan hente råd og vejledning fra.

Et udpluk af DSR, Kreds Midtjyllands ansatte og politikere.
Foto: Kristian Eskildsen
  • Sygeplejersker og sundhedsplejersker kan få råd og vejledning af kredsens faglige konsulenter, der er opdelt i to teams. Kontakt team MidtVest eller team MidtØst.
  • Har du brug for vejledning ift. arbejdsmiljø, kan du kontakte kredsens to arbejdsmiljøkonsulenter.
  • Kredsens team politik varetager særlige opgaver i tilknytning til strategi/politik.
  • Kredsens kommunikation i form af medlemsmagasin, hjemmeside, pressearbejde mm varetages af team kommunikation.
  • Sekretærerne er samlet i team administration og servicering og rengøring varetages af personalet i team service.
  • Er du leder, vil du blive vejledt af en ledelseskonsulent.

ann_dahy_november_2017

Kredsens overordnede administrative ledelse varetages af kredschef Ann Dahy.

AnnDahy@dsr.dk
Tlf: 2360 0229

Medarbejdere i DSR - Kreds Midtjylland

Faglige konsulenter - MidtVest

Susanne Vestergaard
Faglig konsulent Susanne Vestergaard
sv@dsr.dk
Tlf.: 4695 4622

- Ikast-Brande Kommune
- Lemvig Kommune
- Struer Kommune
- Kommunaltansatte tjenestemænd
- Opgaver under det sociale kapitel, herunder fleksjobforløb
 

Helene F. Grusgaard
Faglig konsulent Helene Grusgaard Firouzian
hgf@dsr.dk
Tlf.: 4695 4627

- Hospitalsenheden Vest
- Silkeborg Kommune
- Ansatte i administrative stillinger i regionshusene i Holstebro og Viborg
- Læbe-gane-spalte-konsulenterne 

Kirsten Linde
Faglig konsulent Kirsten Linde
kli@dsr.dk
Tlf.: 4695 4618

- Hospitalsenhed Midt
- Herning Kommune
- Ringkøbing-Skjern Kommune

birgitte_willlumsen
Faglig konsulent Birgitte Willumsen
bwi@dsr.dk
Tlf.: 4695 4619

- Favrskov Kommune
- Social- og sundhedsskoler
- VIA University College
- Øvrige statslige institutioner

susannelindberg_140
Faglig konsulent Susanne Lindberg
skl@dsr.dk
Tlf: 4695 4614

- Holstebro Kommune
- Viborg Kommune
- Skive Kommune
- Konsultationssygeplejersker i Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive og Viborg kommuner

janni_120
Faglig konsulent Janni Boritz
jbo@dsr.dk
Tlf: 4695 4624

- Regionspsykiatrien Viborg-Skive, Vest, Silkeborg og Horsens
- De sociale institutioner under Psykiatri og Social
- Ansatte i administrationen i Psykiatri og Social
- Konsultationssygeplejersker i Silkeborg, Herning og Ikast-Brande Kommune
- Opgaver under det sociale kapitel, herunder fleksjobforløb

Faglige konsulenter - MidtØst

Anne Thomsen
Faglig konsulent Anne Thomsen
ath@dsr.dk
Tlf.: 4695 4623

- Psykiatri og Social: Risskov, Randers - og hele BUC
- Odder Kommune
- Syddjurs Kommune
- Sclerosecenter Ry
- Center for Sundhed og Træning
- Præhospital vagtcentral
- Privathospitaler og private klinikker
- Vikarbureauer

Peter Rask
Faglig konsulent Peter Rask
pra@dsr.dk
Tlf.: 4695 4634

- Hedensted Kommune
- Aarhus Universitetshospital, Skejby
- Konsultationssygeplejersker
- Vikar Region Midt

Susanne Nellemann
Faglig konsulent Susanne Nellemann Andersen
sna@dsr.dk
Tlf.: 4695 4617

- Aarhus Universitetshospital, NBG, THG, Samsø
- Hospitalsenheden Horsens
- Livsstilscenter Brædstrup og Skanderborg Sundhedscenter 
- Skanderborg Kommune
- Vikar Region Midt

Conny Nygaard Rasmussen
Faglig konsulent Conny Nygård Rasmussen
cnr@dsr.dk
Tlf.: 4695 4620

- Aarhus Kommune
- Samsø Kommune

birgitte_willlumsen
Faglig konsulent Birgitte Willumsen
bwi@dsr.dk
Tlf.: 4695 4619

- Favrskov Kommune
- Regionshuset i Aarhus og tilhørende enheder
- Det sociale kapitel

jane_knudstrup_120x180
Faglig konsulent Jane Knudstrup
jkn@dsr.dk
Tlf: 4695 4639

- Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus (Akutklinikken)
- Randers Kommune
- Horsens Kommune
- Norddjurs Kommune
- Hospicer i Kreds Midtjylland

Arbejdsmiljø

Rikke Borgbjerg
Arbejdsmiljøkonsulent Rikke Borgbjerg
rbo@dsr.dk
Tlf: 4695 4628

Arbejdsmiljøkonsulenter

Råd og vejledning om arbejdsmiljø
Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, kan du gøre følgende:

  • Drøft situationen med din arbejdsmiljørepræsentant
  • Har du/ I brug for vejledning - eller hjælp til arbejdsskadesager, så kontakt kredsens arbejdsmiljøkonsulenter:

Rikke Borgbjerg
Arbejdsmiljøkonsulent Rikke Borgbjerg
rbo@dsr.dk
Tlf: 4695 4628

jens_sonne_120x180_s

Arbejdsmiljøkonsulent Jens Sonne
jso@dsr.dk
Tlf: 4695 4621

Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredsen på 4695 4600 eller midtjylland@dsr.dk

Team politik og team kommunikation

tina_aagaard_bach_120x180
Organisationskonsulent Tina Aagaard Bach
tab@dsr.dk
Tlf: 4695 4607
Mobil: 61956572

 
Kristian Erland Eskildsen
Fagpolitisk konsulent Kristian Eskildsen
kes@dsr.dk
Tlf: 4695 4626
Mobil: 2965 5849

- Analyser og udredninger
- Strategi- og politikudvikling i samarbejde med formandsgruppen og kredsbestyrelsen

jakob_bjeverskov_120x180_s
Fagpolitisk konsulent Jakob Fejerskov
jmbf@dsr.dk
Tlf: 4695 4625
Mobil: 2446 6888

Kommunikation:


Ditte Scharnberg
Ledende kommunikationskonsulent Ditte Scharnberg
dsch@dsr.dk
Tlf: 4695 4615
Mobil: 2361 2013

- Pressekontakt
- Øvrig strategisk kommunikation.
- Medlemsmagasinet DSR midt
- DSR, Kreds Midtjyllands hjemmeside
- Nyhedsbrevet MidtNyt


marie_adelstorp_b_120x180
Kommunikationskonsulent og journalist Marie Adelstorp
ma@dsr.dk  
Tlf: 4695 4616

- DSR, Kreds Midtjyllands hjemmeside
- Medlemsmagasinet DSR midt
- Nyhedsbrevet MidtNyt

Team administration og service

​Administration:

 
Inge Pedersen
Chefsekretær Inge Pedersen
ip@dsr.dk

- Sekretær for formandskab, kredsbestyrelse og kredschef

Birgit Guldmann Larsen
Administrativ sagsbehandler Birgit Guldmann Larsen
bgl@dsr.dk


charlotte_kornmaaler_a
Administrativ sagsbehandler Charlotte Kornmaaler
cko@dsr.dk

Jeanette Allentoft
Administrativ medarbejder Jeanette Allentoft
jal@dsr.dk

Service:


Jesper Hyre-Jensen
Køkkenansvarlig Jesper Hyre-Jensen
jhj@dsr.dk
- Servicering af ansatte og gæster ved møder og kurser

Ulla Hoberg 
Servicemedarbejder Ulla Maria Hoberg
uh@dsr.dk
- Rengøring og servicering ved møder og kurser

Inger Aaboe
Servicemedarbejder Inger Aaboe
iaa@dsr.dk
- Rengøring og servicering ved møder og kurser

Annie Smedegaard Harenberg
Serviceassistent Annie Smedegaard Harenberg
asha@dsr.dk

kasper_medarbejder

Pedel Kasper Giver
kcg@dsr.dk

Ledelseskonsulent

Er du leder, vil du blive vejledt af én af Lederforeningens ledelseskonsulenter