Medarbejdere i Midtjylland

Få overblik over hvilke medarbejdere i DSR, Kreds Midtjylland, du kan hente råd og vejledning fra.

Et udpluk af DSR, Kreds Midtjyllands ansatte og politikere.
  • Sygeplejersker og sundhedsplejersker kan få råd og vejledning af kredsens faglige konsulenter. Du finder kontaktinfo på din konsulent længere nede på denne side.  
  • Har du brug for vejledning ift. arbejdsmiljø, kan du kontakte kredsens arbejdsmiljøkonsulent.
  • Kredsens politiske team varetager særlige opgaver i tilknytning til strategi/politik.
  • Kredsens kommunikation i form af sociale medier, hjemmeside, pressearbejde mm varetages af team kommunikation.
  • Sekretærerne er samlet i team administration og servicering og rengøring varetages af personalet i team service.
  • Er du leder, vil du blive vejledt af en ledelseskonsulent.

lotte-intra2

Kredsens overordnede administrative ledelse varetages af kredschef Lotte Niebur.
lon@dsr.dk
Tlf: 4695 4604

Medarbejdere i DSR - Kreds Midtjylland

Faglige konsulenter og arbejdsmiljøkonsulenter

Faglige konsulenter og arbejdsmiljøkonsulenter

Efter arbejdssted

Kommunalt

Favrskov Kommune - Birgitte Willumsen

Hedensted Kommune - Lis Johansen

Herning Kommune - Kirsten Linde

Holstebro Kommune - Susanne Kjærsgaard Lindberg

Horsens Kommune - Lis Johansen

Ikast-Brande Kommune - Susanne Vestergaard

Lemvig Kommune - Susanne Vestergaard

Norddjurs Kommune - Lis Johansen

Odder Kommune - Lis Johansen

Randers Kommune - Jane Knudstrup

Ringkøbing-Skjern Kommune - Kirsten Linde

Samsø Kommune - Conny Nygård Rasmussen

Silkeborg Kommune - Helene Grusgaard Firouzian

Skanderborg Kommune - Susanne Nellemann Andersen

Skive Kommune - Susanne Kjærsgaard Lindberg

Struer Kommune - Susanne Vestergaard

Syddjurs Kommune - Anne Thomsen

Viborg Kommune - Susanne Kjærsgaard Lindberg

Aarhus Kommune - Conny Nygård Rasmussen

Regionalt

Hospitalsenheden Midt - Kirsten Linde
- Regionshospitalet Silkeborg
- Regionshospitalet Viborg
- Regionshospitalet Skive
- Hammel Neurocenter

Hospice i kredsen - Jane Knudstrup
- Anker Fjord Hospice
- Gudenå Hospice
- Hospice Djursland
- Hospice Søholm
- Hospice Limfjord

Læbe-kæbe-ganespalte konsulenterne - Helene Grusgaard Firouzian

Præhospitalet, AMK vagtcentral - Anne Thomsen

Psykiatrien i Region Midtjylland
Følgende områder dækkes af Anne Thomsen
- Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital
- Psykiatriens Hus i Aarhus
- Regionspsykiatrien Randers
- Børn og Unge Psykiatri, Aarhus Universitetshospital, Gødstrup og Viborg

Følgende områder dækkes af Janni Boritz
- Regionspsykiatrien Viborg-Skive
- Psykiatriens Hus i Silkeborg
- Regionspsykiatrien Horsens
- Regionspsykiatrien Gødstrup

Regionshospitalet Gødstrup - Helene Grusgaard Firouzian
- Center for Sundhed, Holstebro
- Regionshospitalet Lemvig
- Sundhedshus Ringkøbing
- Tarm Sundhedshus
- Akutklinikkerne i Lemvig og Ringkøbing

Regionshospitalet Horsens - Susanne Nellemann Andersen
- Livsstilscenter Brædstrup
- Skanderborg Sundhedshus

Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus (Akutklinikken) - Jane Knudstrup

Regionshuset i Holstebro - Helene Grusgaard Firouzian

Regionshuset i Viborg - Helene Grusgaard Firouzian
- Patientkontoret - Koncern HR Viborg
- Nære Sundhedstilbud - Fysisk arbejdsmiljø
- Øvrige

Regionshuset i Aarhus - Birgitte Willumsen
- Center for Kvalitetsudvikling
- DEFACTUM, Koncern Kvalitet
- IT-Center for Telemedicin
- IT Afdelingen - Produkter samt Udvikling
- samt andre områder ved Regionshuset i Aarhus

Socialområdet i Region Midtjylland - Janni Boritz
- Specialområde Autisme (SAU)
- Specialområde Hjerneskade (SOH)
- Specialområde Børn og Unge (SBU)
- Specialområde Socialpsykiatri Voksne (SVO)
- Specialområde Udviklingshandicap og ADHD (SUA)
- Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)
- Specialområde Kommunikation og Handicap (SKH)
- Holmstrupgård

Aarhus Universitetshospital
Følgende afdelinger dækkes af Peter Rask
- Bedøvelse og Operation
- Blodbanken
- Børn og Unge
- Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi
- Hjertesygdomme
- Infektionssygdomme
- Kvindesygdomme og Fødsler
- Nyresygdomme
- Led- og Bindevævssygdomme
- Sterilafdelingen
- Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O
- Urinvejskirurgi
- Vikar Region Midt
- Øjenafdelingen
- Øre-, Næse- og Halskirurgi

Følgende afdelinger dækkes af Susanne Nellemann Andersen
- Akutafdelingen
- Blodsygdomme
- Dansk Center for Partikelterapi - DCPT
- Diabetes og Hormonsygdomme
- Hud- og Kønssygdomme
- Intensiv
- Klinisk Epidemiologisk Afdeling - KEA
- Klinisk Genetisk Afdeling - KGA
- Kræftafdelingen
- Lever-, Mave- og Tarmsygdomme
- Lungesygdomme
- Mave- og Tarmkirurgi
- Neurokirurgisk Afdeling
- Neurologisk Afdeling
- Ortopædkirurgi
- Patienthotellerne
- Plastik- og Brystkirurgi
- Røntgen og Skanning
- Samsø Sundheds- og Akuthus
- STAB
- Steno Diabetes Center Aarhus
- Sundheds-IT
- Ældresygdomme

Privatområdet

Konsultationssygeplejersker 
Herning, Ikast-Brande og Silkeborg Kommuner - Janni Boritz
Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner - Peter Rask
Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Kommuner - Susanne Kjærsgaard Lindberg

Privathospitaler - Anne Thomsen

Private intsitutioner og virksomheder - Anne Thomsen

Speciallægepraksis (øjenlæger, ørelæger mv) - Anne Thomsen

Vikarbureauer - Anne Thomsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvendelser om løn og kontrakter i det private område uden overenskomst med Dansk Sygeplejeråd rettes til Dansk Sygeplejeråds hovedkontor på dsr@dsr.dk eller tlf. 3315 1555.

Stat

Personsager på statens område - Birgitte Willumsen
- Dansk Røde Kors
- Forsvaret
- Kriminalforsorgen
- Social- og Sundhedsskoler
- Styrelsen for Patientklager
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- VIA University College
- Aarhus Universitet

Har du spørgsmål til løn på statens område, kontakt staten@dsr.dk eller find oplysninger om løn og ansættelse i staten her.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkonsulent i kredsen er Jens Sonne 

Du kan som medlem bruge kredsens arbejdsmiljøkonsulent til:
- Sparring og inspiration til jeres arbejdsmiljøarbejde.
- Vejledning på handlemuligheder, når der er problemer med arbejdsmiljøet.
- Oplæg på arbejdspladser, til personalemøder, i TR-kollegier og til fyraftensmøder.
- Sparring til dig, når du som tillidsvalgt føler dig presset i dit tillidshverv.
- En afklarende samtale med sparring og rådgivning hvis din arbejdsevne er påvirket pga stress.

 

Sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende
Følgende skoler dækkes af Peter Rask
- VIA University College - Campus Horsens
- VIA University College - Campus Randers
- VIA University College - Campus Aarhus N

Følgende skoler dækkes af Susanne Kjærsgaard Lindberg
- VIA University College - Campus Herning
- VIA University College - Campus Holstebro
- VIA University College - Campus Viborg
- VIA University College - Campus Silkeborg

Team politik og team kommunikation

tina_aagaard_bach_120x180
Organisationskonsulent Tina Aagaard Bach
tab@dsr.dk
Tlf.: 4695 4607
Mobil: 6195 6572
 

klaus_grabbert
Fagpolitisk konsulent Klaus Grabbert
klg@dsr.dk
Tlf.: 4695 4637
 

medarbejderfoto_per_colstrup_vinkel1_edited

Kommunikationskonsulent Per Colstrup Vinkel (DJ)
pco@dsr.dk
Tlf.: 2841 2889

Team administration og service

​Administration:

 
inge_pedersen
Chefsekretær Inge Pedersen
ip@dsr.dk

- Sekretær for formandskab, kredsbestyrelse og kredschef


charlotte_kornmaaler
Administrativ sagsbehandler Charlotte Kornmaaler
cko@dsr.dk


kasper_nielsen

Administrativ sagsbehandler Kasper E. Nielsen
ken@dsr.dk
 

dscf2684_-_lene

Administrativ medarbejder Lene Jensen
lej@dsr.dk

Service:

jesper_hyre_jensen
Køkkenansvarlig Jesper Hyre-Jensen
jhj@dsr.dk  

- Servicering af ansatte og gæster ved møder og kurser


ida_hansen-web
 
Servicemedarbejder Ida Hansen
idh@dsr.dk
- Rengøring og servicering ved møder og kurser

annie_-_april_2019_-_120x180
Serviceassistent Annie Smedegaard Harenberg
asha@dsr.dk

kasper_giver_2019

Pedel Kasper Giver
kcg@dsr.dk

Ledelseskonsulent

Er du leder, vil du blive vejledt af én af Lederforeningens ledelseskonsulenter