Generalforsamling 2015

362 medlemmer deltog i generalforsamlingen, hvor man bl.a. undervejs vedtog kredsbestyrelsens debatoplæg: 'Sammenhold, sparerunde og sygeplejefaglige historier'. Læs mere og se fotografier fra arrangementet.

Foto: Marie Adelstorp

Tirsdag den 27. oktober inviterede kredsen alle midtjyske sygeplejersker til at deltage i den årlige generalforsamling, og 362 medlemmer takkede ja. Dørene blev åbnet 16.30 i Silkeborg Sportscenter, og medlemmerne vrimlede ind ad døren og gik derfra ombord i en stor buffet. 

dsc_5181

 

dsc_5220
Kredsformand Anja Laursen ved talerstolen under generalforsamling 2015.

 

Formandens mundtlige beretning
Anja Laursen kommenterede kredsens indsats det forgangne år vedrørende det særlige satsningsområde, som generalforsamlingen besluttede i 2014: inddragelse af borgere, patienter og pårørende. Og hun understregede:

”Betydningen af at inddrage patienter og borgere underbygges af et netop offentliggjort studie fra Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Det viser, at inddragelse af den enkelte har afgørende betydning for, om patienter med flere sygdomme magter at følge behandlings- og forebyggelsestilbud. 

I forvejen har det at være multisyg en social slagside – og det forstærkes desværre yderligere ved manglende inddragelse, hvor der ikke tages højde for prioriteringer i hverdagen. Det anbefales derfor, at patienterne og deres liv inddrages bedre, så der sikres realistiske behandlingsforløb.

Dette er endnu et godt argument for fortsat at arbejde med inddragelse – nemlig minimering af ulighed i sundhed. Vi skal som sygeplejersker være med til at forebygge, at ulighed i sundhed opstår – vi skal skabe forudsætninger for, at lighed i sundhed bliver overliggeren, så de svageste tilgodeses.”

Besparelser rammer alle vegne

Et andet emne var regionens spareplan og nedskæringerne i kommunerne. Anja Laursen sagde opsummerende bl.a.:

”De regionale besparelser og omlægninger i patientforløb har bestemt ikke gjort sygeplejen i kommunerne mindre udfordret. Vi ser en tendens til, at man alene prioriterer ’skal’-opgaver, mens udviklingsopgaver skæres væk. Det er svært bekymrende for sundhedsvæsenets udvikling.

Kommunerne SKAL tage deres ansvar for det nære sundhedsvæsen særdeles alvorligt – ellers vil de medvirke til, at der bliver større social skævhed og ulighed i sundhed.”

dsc_5213         
Fra venstre anes kredsnæstformændene; Hanne Holst Long, Gert Petersen, Susanne Lindberg og Bente Alkærsig Rasmussen, der, sammen med kredsformand Anja Laursen, aftenen igennem sad parat til at debattere med medlemmerne.

Debat om beretning
I debatten om den mundtlige beretning var det især emner som sygeplejerskeuddannelsens kvalitet og her ikke mindst den kliniske del, kompetenceudvikling generelt, tid til kvalitet og patientinddragelse samt presset på den kommunale hjemmesygepleje, der optog deltagerne i generalforsamlingen. Der blev desuden sat fokus på de udfordringer inddragelse af frivillige sætter sygeplejen i, ligesom også udfordringerne i forhold til at inddrage patienter og borgere med få ressourcer blev diskuteret. Viften af medlemsaktiviteter og kredsnæstformænds valgperiode var også til debat.

Generelt var der ros fra fleres side for den indsats, DSR og kredsen øver i forhold til at arbejde for at fremme sygeplejen i den kommunale sektor.

dsc_5197

Beretningen blev ensstemmigt vedtaget.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, var gæstetaler under generalforsamlingen. Her gennemgik hun bl.a. Dansk Sygeplejeråds syn på regeringens udspil på sundhedsområdet. Samtidig opfordrede hun medlemmerne i salen til at huske kollegerne på at stemme til kredsbestyrelsesvalget.

dsc_5247
Kredsbestyrelsesmedlem og fællestillidsrepræsentant Annette Dam (th) fra Hospitalsenheden Vest motiverede kredsbestyrelsens debatoplæg: 'Sammenhold, sparerunde og sygeplejefaglige historier.'

I den efterfølgende debat blev der berettet om konkrete eksempler fra den sygeplejefaglige hverdag, hvor der er blevet og bliver udviklet sygepleje – ikke mindst på tværs af arbejdspladser og sektorer. Det blev også debatteret på hvilke måder, de sygeplejefaglige historier bedst kan formildes i offentligheden og anvendes over for politikere, så sygeplejersker ikke ’alene bliver hørt, men også anerkendt’.  

Debatoplægget blev vedtaget med tilføjelsen 'på tværs' i beslutningsforslaget, så forslaget lyder: 

"Med det formål at sikre og udvikle sygeplejerskers faglige og arbejdsmæssige vilkår skal Kreds Midtjylland – medlemmerne og organisationen – i det kommende år samarbejde på tværs om at skabe, dele og oversætte gode sygeplejefaglige historier til læring og inspiration for sygeplejerskekolleger og beslutningstagere."