Regionale forhåndsaftaler

Aftaler for sygeplejersker i regionale basisstillinger.

Regionale forhåndsaftaler

Region Midtjylland

Region Midtjylland - Rammeaftale for Frivilligt ekstra arbejde (FEA), gældende fra 1. februar 2023 - udløber 31. marts 2024 - Region Midtjylland

Region Midtjylland - Honorering af sonografer, gældende fra 1. januar 2023 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Tillæg til sygeplejersker ansat inden for centralt aftalte medicinske specialer samt fælles akut modtagelser

Region Midtjylland - Notat til aftalen - Tillæg til sygeplejersker ansat inden for centralt aftalte medicinske specialer samt fælles akut modtagelser

Region Midtjylland - MED- og Arbejdsmiljøaftale, gældende fra 2022 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Aftale om ydelse af ny løn til tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter, fra 2009

Region Midtjylland - Vikaraftalen for Sygeplejersker tilknyttet interne vikarkorps eller Vikar Region Midt, gældende fra 1. januar 2021 - Forhåndsaftale Region Midtjylland 

Tillæg til vikaraftalen, pr. 18. november 2022, udløber 30. juni 2023 - Sygeplejersker, akutklinikken i Lemvig Sundhedshus

Region Midtjylland - Tillæg til sygeplejersker ansat inden for centralt aftalte medicinske specialer samt fælles akut modtagelser, gældende fra 1. april 2019 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Sundhedsplejens telefonvagt i Region Midtjylland, gældende fra 1. oktober 2019 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Aftale om iværksættelse af plustid 2009, gældende fra 1. marts 2012 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Honorering af sygeplejersker der bliver uddannet til at varetage kolo- og gastroskopi funktioner, gældende fra 1. februar 2018 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Sygeplejersker knyttet til lukkede sikrede afdelinger på sygehuse, gældende fra 1. januar 2007 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Honorering af sygeplejersker der varetager funktionen som hospitalsvisitator ved fælles akutmodtagelser, gældende fra 1. oktober 2009 - Forhåndsaftale Region Midtjylland