Regionale forhåndsaftaler

Aftaler for sygeplejersker i regionale basisstillinger.

Regionale forhåndsaftaler

Region Midtjylland

Region Midtjylland - Rammeaftale for fleksibilitetsaftaler, gældende fra 1. oktober 2020 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Vikaraftalen for Sygeplejersker tilknyttet interne vikarkorps eller Vikar Region Midt, gældende fra 1. januar 2021 - Forhåndsaftale Region Midtjylland 

Region Midtjylland - Tillæg til sygeplejersker ansat inden for centralt aftalte medicinske specialer samt fælles akut modtagelser, gældende fra 1. april 2019 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Sundhedsplejens telefonvagt i Region Midtjylland, gældende fra 1. oktober 2019 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Aftale i forbindelse med etablering af COVID-19 beredskab, gældende fra 1. juli 2020 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Aftale om iværksættelse af plustid 2009, gældende fra 1. marts 2012 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Honorering af sygeplejersker der bliver uddannet til at varetage kolo- og gastroskopi funktioner, gældende fra 1. februar 2018 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Sygeplejersker knyttet til lukkede sikrede afdelinger på sygehuse, gældende fra 1. januar 2007 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - Honorering af sygeplejersker der varetager funktionen som hospitalsvisitator ved fælles akutmodtagelser, gældende fra 1. oktober 2009 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Region Midtjylland - MED- og Arbejdsmiljøaftale, gældende fra 1. januar 2013 - Forhåndsaftale Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt

Flg. regionshospitaler er under dette område:
Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive samt Hammel Neurocenter

Hospitalsenhed Midt - Honorering af stillinger og funktioner - sygeplejersker, gældende fra 7. juli 2020 - Forhåndsaftale Hospitalsenhed Midt