Se biografspot

Hvordan skal fremtidens sygepleje forme sig? Det er spørgsmålet i kredsens sundhedspolitiske reklamespot.

Kreds Midtjylland har produceret et sundhedspolitisk reklamespot til biografer i Holstebro, Herning, Horsens, Silkeborg og Aarhus.  Spottet rejser spørgsmål til fremtidens sundhedsvæsen og tager udgangspunkt i fotografier fra kredsens fotobog "Øjeblikke". Spottet blev vist i biograferne frem mod kommunal- og regionsrådsvalget i 2013.