Seniorsygeplejersker Aarhus, Randers, Grenå og omegn

Program for Seniorsammenslutningen Kreds Midtjylland - Aarhus, Randers, Grenå og omegn. Bemærk at du er velkommen til Seniorsammenslutningens arrangementer, hvis du er fyldt 55 år.

Foto: Ditte Scharnberg

Forår 2021

 

AFLYST - Tirsdag den 20. april 2021, kl. 14.00 - 16.00


Tirsdag den 4. maj 2021, kl. 14.00 - 16.30

Medlemsarrangement samt valg til SESAM

Kontaktudvalget afventer sidste detaljer for dagens program, herefter kommer mere information.

Kl. 16.00 - 16.30 afholdes valg til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker.

Sted: Klostergade Centret, Klostergade 37, 8000 Aarhus C
Vi har reserveret store sal på 2. etage, hvor der er rigelig plads til, at opfylde alle Corona restrektioner.

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 29. april 2021 til Lis Jensen, tlf. 2398 1009.

 

Praktisk info

Alle foredrag er fra kl. 14-16 i Klostergadecenteret, Pejsestuen i Klostergade 37, Aarhus C.
Til/afmelding: Lis Jensen, tlf. eller sms 2398 1009 senest fredag før mødet, dog 14 dage før ved udflugt.

Der betales for kaffe og kage til møderne - kr. 40.

Ret til ændringer forbeholdes.

Kontaktudvalget 2020 - 2022


Susanne Eske Christensen
Tlf.: 8628 4724, Mobil: 2125 1055
Opgave: Formand i Aarhus - kontakt til Klostergade Centeret – valgt som suppleant til SESAM

Elsie Christensen
Tlf.: 8621 3020, Mobil: 6172 2236
Opgave: Næstformand og kasserer

Rita Kristensen
Tlf.: 8619 1708, Mobil: 6080 1475
Opgave: Sekretær ved medlemsmøder

Lis Jensen
Tlf.: 2398 1009
Opgave: Annonceringer, modtager tilmeldinger

Else-Marie Poulsen
Tlf.: 8628 3288, Mobil: 3069 2484
Opgave: Tilrettelægge foredrag og udflugter - Kontakt til FOF

 

Om Seniorsammenslutningen - vil du vide mere?

Struktur for samarbejdet med seniorsygeplejersker i Kreds Midtjylland

Lokale kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i valgkredsene:
•  I valgkredsene Holstebro/Herning, Viborg/Skive og Aarhus/Silkeborg vælges 3-7 medlemmer i hver valgkreds
• Valg sker på lokale møder i valgkredsen om foråret i lige år
• Alle medlemmer af de lokale kontaktudvalg har mulighed for at deltage i de to årlige møder i Det Fælles Kontaktudvalg i kredsen

- Det lokale kontaktvalg tilrettelægger selv sit arbejde.
- Kredsbestyrelsen afsætter en ramme for det lokale kontaktudvalg.
- Kontaktudvalget råder selv over budgettet.
- Aktiviteter annonceres i Sygeplejersken, Kreds Midtjyllands blad og på kredsens hjemmeside.

Fælles kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i hele kredsen

• Kontaktudvalget består af lokaludvalgenes medlemmer samt repræsentanter fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland
• Kontaktudvalget konstituerer sig med formand og næstformand på forårsmødet i lige år
• Kontaktudvalgets funktionstid er to år
• Kredsrepræsentanten i landsudvalget deltager i Det fælles Kontaktudvalgs møder.

Det Fælles kontaktudvalg afholder to møder årligt (forår og efterår).
Såfremt der stemmes, sker det med stemmevægt i forhold til antal medlemmer i lokaludvalgets område – det fælles kontaktudvalg fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Dagsorden udarbejdes af kredskontoret i samarbejde med formanden for det fælles kontaktudvalg og repræsentanterne fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland.

Midtjyske medlemmer i Landsforeningen for seniorer i DSR (SESAM)

Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR (SESAM) 2019 - 2021

Ved opstillingsfristens udløb den 1. maj 2019 har Kreds Midtjylland modtaget én kandidat til bestyrelsen og én suppleantkandidat.

I Kreds Midtjylland er følgende derfor valgt:

  • Mette Bille, Seniorsammenslutningen, afd. Holstebro, Herning og omegn er valgt som repræsentant.
  • Susanne Eske Christensen, Seniorsammenslutningen, afd. Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens er valgt som suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Den nye landsbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.