Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - VEST

Program for Seniorsammenslutningen Kreds Midtjylland - Holstebro, Herning og omegn. Bemærk at du er velkommen til Seniorsammenslutningens arrangementer, hvis du er fyldt 55 år.

Foto: Ditte Scharnberg

Efterår 2022

 

Tirsdag den 6. december 2022, kl. 12.00 - 16.00

Julefrokost

Julearrangement med god mad, sange, historiefortælling og hyggeligt samvær.

Sted: Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning - i Ambassadeur lokalet.
Pris: 299 kr. Drikkevarer for egen regning. Der kan betales med kontanter eller mobilpay.
Sidste frist for tilmelding er den 22. november 2022 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Forår 2023

 

​Onsdag den 18. januar 2023, kl. 14.00 - 16.00

Bydelsmødre

Kom og bliv klogere på det unikke arbejde Bydelsmødrene gør for at bringe håb og forandring i isolerede kvinders liv.

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritets baggrund, flygtninge og familiesammenførte, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede samfund kan have svært ved at nå.

”Mange forbinder kommunen med noget frygteligt – noget farligt. Det er sådan de kender staten, derfra hvor de kommer. Men går Bydelsmoderen med på Borgerservice, så har de tillid til at det ikke er et farligt sted”

Bydelsmoderen lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem det sted, som kan hjælpe kvinden videre.
Hjælpen styrker kvinden så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.  

  • Hvad er baggrunden og formålet med arbejdet?
  • Hvordan arbejder man?
  • Hvilke erfaringer og resultater har man?

Thiahes slutter af med en dans.

Oplæg ved Thiahes Thiaharaja, som i dag arbejder med Bydelsmødre, bekæmpelse af vold i familierne og negativ social kontrol. Har i september 2022 udgivet bogen ”Mit livs rejse”. Har modtaget flere priser bl.a Årets Flygtningekunstner (1990) Venskabsprisen fra Foreningen Verdens kvinder (1997)

Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, 7500 Holstebro.
Pris: 50 kr. 
Sidste frist for tilmelding er den 4. januar 2023 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Onsdag den 15. marts 2023, kl. 14.00 - 16.00

Sygeplejerske i en krigszone

Christian B. Kummerfeldt er uddannet intensiv sygeplejerske og har i 2008 og 2009 været udsendt to gange med Forsvaret som traume- og intensivsygeplejerske til felthospitalerne i det sydlige Afghanistan.

I hans bog ”Forhøjet beredskab” kommer man helt tæt på, når livet og krigen udfolder sig på de overfyldte felthospitaler. Tæt på en verden, som de fleste godt ved eksisterer, men som kun de færreste kender til i detaljer. En verden som ikke tidligere er beskrevet så indgående, og med fokus på en dansk sygeplejerskes oplevelser af krigens rædsler og ubarmhjertige betingelser.

Christian fortæller levende, ærligt – og med sort humor – om sin dagligdag på felthospitalet. Om den stressfaktor, det er, at skulle være beredt og klar hele tiden til at modtage og behandle de mange hårdt sårede og samtidig leve med risikoen for, at felthospitalet kan blive bombet.

Hvilke tanker gør man sig om livet og arbejdet med de mange triste skæbner, som man er vidne til på et sådant sted. For eksempel de mange børn, der kommer til skade i krigen og udgør krigens skjulte ofre. Hvordan forholder man sig til det, at skulle behandle en såret fjende, som i virkeligheden gerne vil slå en ihjel og hvordan påvirker det den professionelle sundhedsarbejder, når det pludselig er danske soldater, der bringes ind hårdt sårede.

Trods omstændighederne lykkedes det også Christian at få god og varm kontakt med afghanerne på tværs af krig og kulturbarrierer, og beskrivelsen af disse samtaler giver et godt indblik i afghansk kultur og levevis.

Kom og hør Christians beretning!

Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, 7500 Holstebro.
Pris: 50 kr. 
Sidste frist for tilmelding er den 1. marts 2023 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Onsdag den 10. maj 2023, kl. 14.00 - 16.30

Pionerer i dansk sygeplejes historie – dem der gjorde en forskel nationalt og internationalt

I foredraget sættes først fokus på en generel præsentation af dansk sygeplejes historie med fokus på international inspiration og relation.

Derefter fortælles om nogle danske sygeplejersker, der har gjort en forskel nationalt og internationalt. Der fortælles om Christiane Reimann, den første danske sygeplejerske med en akademisk grad, som hun tog på Teachers College i New York i 1921. Hun fik efterfølgende en karriere i ICN (International Council of Nurses).

Derfra er der fokus på de tre første undervisningsledere på Danmarks Sygeplejerskehøjskole åbnet 1938. De blev som forberedelse for deres positioner uddannet på Teachers College i New York i 1936.
Efterfølgende fortælles om skoleforstanderinde søster Benedicte Ramsing, som på grundlag af international inspiration argumenterede for sygeplejerskeuddannelsen, som et studium så tidligt som i 1950erne.

Endelig fortælles om Kirsten Stallknechts store fokus på internationale relationer, som formand for DSR og repræsentant for ICN, hvor hun tog mottoet ”humanity”.

Kl. 16.00-16.30 Valg til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker

Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, 7500 Holstebro.
Pris: Gratis
Sidste frist for tilmelding er den 26. april 2023 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Medlemmer af Kontaktudvalget for Seniorerne i Holstebro, Herning og Lemvig, Kreds Midtjylland

Kontaktudvalget 2022 - 2024

Mette Bille – formand i Holstebro-Herning afd. og valgt til SESAM – Landssammenslutningen i DSR.
Mobil: 6179 0281
E-mail: mbi@oncable.dk

Næstformand: Lena Baungård
Mobil: 2117 5787
E-mail: lb@gilmose.dk 

Kasserer: Birgit Hindbo
Mobil: 5338 6055
E-mail: birgithindbo1@gmail.com 

PR-ansvarlig: Karen Margrethe Kølbæk
Mobil: 2241 7491
E-mail: kmk_285@hotmail.com

Sekretær: Ann Vestergaard Holm
Tlf.: 9748 5343, Mobil: 6165 4560
E-mail: annvestergaard@gmail.com

Medlem: Birthe Marie Larsen
Tlf.: 9785 2715, Mobil: 4079 3215
E-mail: Birthe_Larsen@hotmail.com

Medlem: Kirsten Sanggaard
Tlf.: 9741 4345, Mobil: 2277 5445
E-mail: spsks2000@gmail.com 

Medlem og suppleant: Anita Døfler Sørensen
Mobil: 2331 1182
E-mail: anita.doefler@gmail.com

Om Seniorsammenslutningen - vil du vide mere?

Struktur for samarbejdet med seniorsygeplejersker i Kreds Midtjylland

Lokale kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i valgkredsene:
•  I valgkredsene Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - ØST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - VEST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - NORD / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - SYD vælges 3-7 medlemmer i hver valgkreds
• Valg sker på lokale møder i valgkredsen om foråret i lige år
• Alle medlemmer af de lokale kontaktudvalg har mulighed for at deltage i de to årlige møder i Det Fælles Kontaktudvalg i kredsen

- Det lokale kontaktvalg tilrettelægger selv sit arbejde.
- Kredsbestyrelsen afsætter en ramme for det lokale kontaktudvalg.
- Kontaktudvalget råder selv over budgettet.
- Aktiviteter annonceres i Sygeplejersken, Kreds Midtjyllands blad og på kredsens hjemmeside.

Fælles kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i hele kredsen

• Det fælles Kontaktudvalget består af lokaludvalgenes medlemmer samt repræsentanter fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland
• Kontaktudvalget konstituerer sig med formand og næstformand på forårsmødet i lige år
• Kontaktudvalgets funktionstid er to år
• Kredsrepræsentanten i landsudvalget deltager i Det fælles Kontaktudvalgs møder.

Det Fælles kontaktudvalg afholder to møder årligt (forår og efterår).
Såfremt der stemmes, sker det med stemmevægt i forhold til antal medlemmer i lokaludvalgets område – det fælles kontaktudvalg fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Dagsorden udarbejdes af kredskontoret i samarbejde med formanden for det fælles kontaktudvalg og repræsentanterne fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland.

Midtjyske medlemmer i Landsforeningen for seniorer i DSR (SESAM)

Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR (SESAM) 2021 - 2023

Ved opstillingsfristens udløb den 1. maj 2021 har Kreds Midtjylland modtaget én kandidat til bestyrelsen og én suppleantkandidat.

I Kreds Midtjylland er følgende derfor valgt:

  • Mette Bille, Seniorsammenslutningen, afd. Holstebro, Herning og omegn er valgt som repræsentant.
  • Susanne Eske Christensen, Seniorsammenslutningen, afd. Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens er valgt som suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Den nye landsbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.