Seniorsygeplejersker i Holstebro, Herning og omegn

Program for Seniorsammenslutningen Kreds Midtjylland - Holstebro, Herning og omegn. Bemærk at du er velkommen til Seniorsammenslutningens arrangementer, hvis du er fyldt 55 år.

Foto: Ditte Scharnberg

Forår 2021

 

AFLYST - Onsdag den 5. maj 2021, kl. 14.00 - 16.30

Bydelsmødre

 

Mandag den 7. juni 2021, kl. 11.00 - ca. 15.00

Seniorwalk

Vi mødes ved Velling Forsamlingshus kl. 11.00.
Herfra vandrer vi langs Ringkøbing Fjord og Venner Å.

  • Rute 1: Fjordstien, Engvangen, Rydbjergstien - 6,3 km.
  • Rute 2: Fjordstien, Engvangen - 4,3 km.
  • Rute 3: 1/2 Fjordstien + besøge Velling Kirke - 2,5 km.

Kl. 13.00 serveres buffet i Velling Forsamlingshus.

Sted: Velling Kirkeby 17, 6950 Ringkøbing (kørsel i egen bil).

Pris: 150 kr. for maden (kontanter). Drikkevarer for egen regning.

Sidste frist for tilmelding er den 24. maj 2021 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Efterår 2021

Onsdag den 8. september 2021

Udflugt til Kellers Minde i Brejning

Vi skal høre et spændende oplæg om de Kellerske institutioner og får en rundvisningpå museet og i området. Vi har to rundvisere til rådighed.
Derefter kører vi til Hotel Munkebjerg og spiser frokost.

Busafgang fra Holstebro Banegård kl. 8.30.
Opsamling fra Herning Rutebilstation kl. 9.00.

Vi forventer at være hjemme igen kl. ca. 16.00 i Herning og kl. 16.30 i Holstebro.

Pris: 300 kr. for hele arrangementet (betales kontant i bussen). Drikkevarer for egen regning.

Sidste frist for tilmelding er den 25. august 2021 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Onsdag den 27. oktober 2021, kl. 14.00 - 16.00

Hospitalspræstens samarbejde med patienter, pårørende og personale i både medgang og modgang.

"I samtalen på hospitalet, står man ofte i situationer, hvor man har prøvet noget lignende flere gange, og den man står overfor oplever det for første gang. I den situation skal man både tage sin egen erfaring alvorlig og lade sig bevæge af den andens situation. At lade sig berøre er at sætte sin egen erfaring ind med udgangspunkt i den andens historie, virdier, tro og tvivl.

Jeg vil med udgangspunkt i mine egne overvejelser som hospitalspræst gennem mange år, gøre dette til en fællesovervejelse at dele eksistentielle temaer med patienter og pårørende".

Oplæg ved Hospitalspræst, Helle Hørby, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A, 7500 Holstebro

Pris: 50 kr. (kontanter)

Sidste frist for tilmelding er den 20. oktober 2021 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Tirsdag den 7. december 2021, kl. 12.00 - 16.00

Julearrangement med tapas, sang, musik, historiefortælling og hyggeligt samvær.

Sted: Fox and Hounds, Østergade 14, 7400 Herning

Pris: 250 kr. (kontanter). Drikkevarer for egen regning.

Sidste frist for tilmelding er den 23. november 2021 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Medlemmer af Kontaktudvalget for Seniorerne i Holstebro, Herning og Lemvig, Kreds Midtjylland

Kontaktudvalget 2020 - 2022

Mette Bille – formand i Holstebro-Herning afd. og valgt til SESAM – Landssammenslutningen i DSR.
Mobil: 6179 0281
E-mail: mbi@oncable.dk

Næstformand: Lena Baungård
Mobil: 2117 5787
E-mail: lb@gilmose.dk 

Kasserer: Birgit Hindbo
Mobil: 5338 6055
E-mail: birgithindbo1@gmail.com 

PR-ansvarlig: Karen Margrethe Kølbæk
Mobil: 2241 7491
E-mail: kmk_285@hotmail.com

Sekretær: Ann Vestergaard Holm
Tlf.: 9748 5343, Mobil: 6165 4560
E-mail: annvestergaard@gmail.com

Medlem: Birthe Marie Larsen
Tlf.: 9785 2715, Mobil: 4079 3215
E-mail: Birthe_Larsen@hotmail.com

Medlem: Kirsten Sanggaard
Tlf.: 9741 4345, Mobil: 2277 5445
E-mail: spsks2000@gmail.com

Om Seniorsammenslutningen - vil du vide mere?

Struktur for samarbejdet med seniorsygeplejersker i Kreds Midtjylland

Lokale kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i valgkredsene:
•  I valgkredsene Holstebro/Herning, Viborg/Skive og Aarhus/Silkeborg vælges 3-7 medlemmer i hver valgkreds
• Valg sker på lokale møder i valgkredsen om foråret i lige år
• Alle medlemmer af de lokale kontaktudvalg har mulighed for at deltage i de to årlige møder i Det Fælles Kontaktudvalg i kredsen

- Det lokale kontaktvalg tilrettelægger selv sit arbejde.
- Kredsbestyrelsen afsætter en ramme for det lokale kontaktudvalg.
- Kontaktudvalget råder selv over budgettet.
- Aktiviteter annonceres i Sygeplejersken, Kreds Midtjyllands blad og på kredsens hjemmeside.

Fælles kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i hele kredsen

• Kontaktudvalget består af lokaludvalgenes medlemmer samt repræsentanter fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland
• Kontaktudvalget konstituerer sig med formand og næstformand på forårsmødet i lige år
• Kontaktudvalgets funktionstid er to år
• Kredsrepræsentanten i landsudvalget deltager i Det fælles Kontaktudvalgs møder.

Det Fælles kontaktudvalg afholder to møder årligt (forår og efterår).
Såfremt der stemmes, sker det med stemmevægt i forhold til antal medlemmer i lokaludvalgets område – det fælles kontaktudvalg fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Dagsorden udarbejdes af kredskontoret i samarbejde med formanden for det fælles kontaktudvalg og repræsentanterne fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland.

Midtjyske medlemmer i Landsforeningen for seniorer i DSR (SESAM)

Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR (SESAM) 2019 - 2021

Ved opstillingsfristens udløb den 1. maj 2019 har Kreds Midtjylland modtaget én kandidat til bestyrelsen og én suppleantkandidat.

I Kreds Midtjylland er følgende derfor valgt:

  • Mette Bille, Seniorsammenslutningen, afd. Holstebro, Herning og omegn er valgt som repræsentant.
  • Susanne Eske Christensen, Seniorsammenslutningen, afd. Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens er valgt som suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Den nye landsbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.