Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - VEST

Program for Seniorsammenslutningen Kreds Midtjylland - Holstebro, Herning og omegn. Bemærk at du er velkommen til Seniorsammenslutningens arrangementer, hvis du er fyldt 55 år.

Foto: Ditte Scharnberg

Forår 2023

 

Onsdag den 10. maj 2023, kl. 14.00 - 16.30

Pionerer i dansk sygeplejes historie – dem der gjorde en forskel nationalt og internationalt

I foredraget sættes først fokus på en generel præsentation af dansk sygeplejes historie med fokus på international inspiration og relation.

Derefter fortælles om nogle danske sygeplejersker, der har gjort en forskel nationalt og internationalt. Der fortælles om Christiane Reimann, den første danske sygeplejerske med en akademisk grad, som hun tog på Teachers College i New York i 1921. Hun fik efterfølgende en karriere i ICN (International Council of Nurses).

Derfra er der fokus på de tre første undervisningsledere på Danmarks Sygeplejerskehøjskole åbnet 1938. De blev som forberedelse for deres positioner uddannet på Teachers College i New York i 1936.
Efterfølgende fortælles om skoleforstanderinde søster Benedicte Ramsing, som på grundlag af international inspiration argumenterede for sygeplejerskeuddannelsen, som et studium så tidligt som i 1950erne.

Endelig fortælles om Kirsten Stallknechts store fokus på internationale relationer, som formand for DSR og repræsentant for ICN, hvor hun tog mottoet ”humanity”.

Kl. 16.00-16.30 Valg til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker

Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, 7500 Holstebro.
Pris: Gratis
Sidste frist for tilmelding er den 26. april 2023 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Onsdag den 7. juni 2023, kl. 10.30 - 16.00

Senior Walk med frokost og efterfølgende rundvisning på Regionshospitalet Gødstrup

Dagens program starter med at gå rundt om Gødstrup Sø, hvorefter vi spiser frokost på B&B på høloftet i Den gamle Stald, Gødstrup, og slutter dagen af med rundvisning på Regionshospitalet Gødstrup, hvor vi bl.a. fortæller om husets kunst.

Kl. 10.30-13.00
Vi mødes ved Gødstrup Sø og går turen rundt om søen (ca. 3,5 km.).
Parkering: Via Tjørring Hovedgade køres ad Brogårdsvej ca. 1,5 km. til parkeringspladsen, som ligger tæt på søen.

Kl. 13.00-15.00
Frokost Tapas i B&B, Gødstrup – Den gamle Stald, Hospitalsparken 18, Gødstrup, 7400 Herning

Kl.15.00-16.00
Guidet rundtur på Regionshospitalet Gødstrup

Pris: 150 kr. for Tapas, drikkevarer for egen regning.
Sidste frist for tilmelding er den 17. maj 2023 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller tlf. 22417491.

 

Efterår 2023

 

Tirsdag den 12. september 2023

Besøg på Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg

Fattiggården var i drift fra 1872-1974
Gå gennem porten til stærke og tankevækkende historier på Nordens bedst bevarede fattiggård.
”Vi glemmer jer ikke”, - Danmarks Forsorgsmuseum udfordrer og nedbryder fordomme om  udsatte og anbragte mennesker før, nu og i fremtiden: I fællesskab med dem arbejder vi for social retfærdighed og for at styrke vores socialhistoriske bevidsthed. 

Guidet rundvisning kl. 11.00 af 1 times varighed og derefter mulighed for selv at gå omkring på museet og haven.

Kl. 13.30 spiser vi frokost på Hotel Ærø

Busafgang fra Holstebro Banegård kl. 07.30.
Opsamling fra busholdepladsen på Godsbanevej i Herning kl. 08.00.
Vi forventer at være hjemme igen i Herning kl. 17.30 og Holstebro kl. 18.00.

Pris: 300 kr. pr. person.
Sidste frist for tilmelding er den 29. august 2023 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Onsdag den 1. november 2023, kl. 14.00 - 16.00

Hvordan sikres velfærdssamfundet og sundhedsvæsenet nu og i fremtiden?

Sundhedsvæsenet er i den grad presset. Det har gennem de seneste ca. 10 år været underfinancieret med omkring en milliard kroner pr. år. Dertil kommer mangel på kvalificeret plejepersonale som blandt andre sygeplejersker. Vi ser manglen på sygeplejersker overalt, og det har store konsekvenser for både sygeplejersker og studerende. Det har også mærkbare konsekvenser for patienter og pårørende.

Der mangler ca. 1000 sygeplejersker lige nu, stigende til 5-6000 i 2025. Det giver anledning til at få besvaret nedenstående spørgsmål:

  • Hvordan ser situationen ud lige nu?
  • Hvad sker der med sygeplejen og sygeplejerskerne?
  • Hvor er vi på vej hen?
  • Hvordan kommer vi derhen?

Oplæg ved Kredsformand, Anja Laursen, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.

Sted: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13A, 7500 Holstebro.
Pris: 50 kr.
Sidste frist for tilmelding er den 18. oktober 2023 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Onsdag den 6. december 2023, kl. 12.00 - 16.00

Julearrangement

Med lægger mad, sang, historielæsning og hygge.

Sted: Hotel Eyde, Torvet 1, 7400 Herning.
Pris: 300 kr. inkl. kaffe. Drikkevarer på egen regning.
Sidste frist for tilmelding er den 22. december 2023 til Karen Margrethe Kølbæk, e-mail:  kmk_285@hotmail.com eller 22417491.

 

Medlemmer af Kontaktudvalget for Seniorerne i Holstebro, Herning og Lemvig, Kreds Midtjylland

Kontaktudvalget 2022 - 2024

Mette Bille – formand i Holstebro-Herning afd. og valgt til SESAM – Landssammenslutningen i DSR.
Mobil: 6179 0281
E-mail: mbi@oncable.dk

Næstformand: Lena Baungård
Mobil: 2117 5787
E-mail: lb@gilmose.dk 

Kasserer: Birgit Hindbo
Mobil: 5338 6055
E-mail: birgithindbo1@gmail.com 

PR-ansvarlig: Karen Margrethe Kølbæk
Mobil: 2241 7491
E-mail: kmk_285@hotmail.com

Sekretær: Ann Vestergaard Holm
Tlf.: 9748 5343, Mobil: 6165 4560
E-mail: annvestergaard@gmail.com

Medlem: Birthe Marie Larsen
Tlf.: 9785 2715, Mobil: 4079 3215
E-mail: Birthe_Larsen@hotmail.com

Medlem: Kirsten Sanggaard
Tlf.: 9741 4345, Mobil: 2277 5445
E-mail: spsks2000@gmail.com 

Medlem og suppleant: Anita Døfler Sørensen
Mobil: 2331 1182
E-mail: anita.doefler@gmail.com

Om Seniorsammenslutningen - vil du vide mere?

Struktur for samarbejdet med seniorsygeplejersker i Kreds Midtjylland

Lokale kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i valgkredsene:
•  I valgkredsene Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - ØST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - VEST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - NORD / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - SYD vælges 3-7 medlemmer i hver valgkreds
• Valg sker på lokale møder i valgkredsen om foråret i lige år
• Alle medlemmer af de lokale kontaktudvalg har mulighed for at deltage i de to årlige møder i Det Fælles Kontaktudvalg i kredsen

- Det lokale kontaktvalg tilrettelægger selv sit arbejde.
- Kredsbestyrelsen afsætter en ramme for det lokale kontaktudvalg.
- Kontaktudvalget råder selv over budgettet.
- Aktiviteter annonceres i Sygeplejersken, Kreds Midtjyllands blad og på kredsens hjemmeside.

Fælles kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i hele kredsen

• Det fælles Kontaktudvalget består af lokaludvalgenes medlemmer samt repræsentanter fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland
• Kontaktudvalget konstituerer sig med formand og næstformand på forårsmødet i lige år
• Kontaktudvalgets funktionstid er to år
• Kredsrepræsentanten i landsudvalget deltager i Det fælles Kontaktudvalgs møder.

Det Fælles kontaktudvalg afholder to møder årligt (forår og efterår).
Såfremt der stemmes, sker det med stemmevægt i forhold til antal medlemmer i lokaludvalgets område – det fælles kontaktudvalg fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Dagsorden udarbejdes af kredskontoret i samarbejde med formanden for det fælles kontaktudvalg og repræsentanterne fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland.

Midtjyske medlemmer i Landsforeningen for seniorer i DSR (SESAM)

Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR (SESAM) 2021 - 2023

Ved opstillingsfristens udløb den 1. maj 2021 har Kreds Midtjylland modtaget én kandidat til bestyrelsen og én suppleantkandidat.

I Kreds Midtjylland er følgende derfor valgt:

  • Mette Bille, Seniorsammenslutningen, afd. Holstebro, Herning og omegn er valgt som repræsentant.
  • Susanne Eske Christensen, Seniorsammenslutningen, afd. Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens er valgt som suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Den nye landsbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.