Seniorsygeplejersker i Viborg, Skive og omegn

Program for Seniorsammenslutningen i Kreds Midtjylland - Viborg, Skive og omegn. Bemærk at du er velkommen til Seniorsammenslutningens arrangementer, hvis du er fyldt 55 år.

Foto: Ditte Scharnberg

Forår 2021

 

AFLYST - pga. Corona restriktioner - Onsdag den 14. april 2021, kl. 14.00 - 16.30

Foredrag om "Tænk hvis vi bliver 100 år" v/Helene Andersen.

 

Onsdag den 26. maj 2021, kl. 14.00 - 16.30

Arrangement samt valg til SESAM

Nærmere følger om arrangementet.
Kl. 16.00 - 16.30 afholdes valg til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker.

Sted: Mønsted Kro, Holstebrovej 205, 8800 Viborg.

Pris: Er endnu ikke helt afklaret, men formegentlig 75 kr. - betales kontant.

Sidste frist for tilmelding er lørdag den 15. maj 2021.
Vi overholder selvfølgelig de til den tid gældende regler for Covid-19.

 

Tilmelding til alle arrangementer:
For at kunne deltage skal man være mindst 55 år og være medlem af DSR.

Karen Højgaard Jakobsen       Tlf.: 2170 1484  E-mail:  kahojakobsen@gmail.com 
Marie Søe-Knudsen                  Tlf.: 2946 0033  E-mail: marie@soe-knudsen.dk

Kontaktudvalget 2020 - 2022

Jette Levisen
Formand 
Telefon 2835 4194 - mail: jjlevisen@gmail.com

Jytte Tolstrup Pedersen
Økonomi

Karen Højgaard Jakobsen
Annonceansvarlig samt tilmeldinger til arrangementer
Tlf.: 2170 1484 – mail:  kahojakobsen@gmail.com

Inge Riis Sørensen
Sekretær

Marie Søe-Knudsen
Tilmeldinger til arrangementer
Telefon 2945 0033 - mail: marie@soe-knudsen.dk

Om Seniorsammenslutningen - vil du vide mere?

Struktur for samarbejdet med seniorsygeplejersker i Kreds Midtjylland

Lokale kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i valgkredsene:
•  I valgkredsene Holstebro/Herning, Viborg/Skive og Aarhus/Silkeborg vælges 3-7 medlemmer i hver valgkreds
• Valg sker på lokale møder i valgkredsen om foråret i lige år
• Alle medlemmer af de lokale kontaktudvalg har mulighed for at deltage i de to årlige møder i Det Fælles Kontaktudvalg i kredsen

- Det lokale kontaktvalg tilrettelægger selv sit arbejde.
- Kredsbestyrelsen afsætter en ramme for det lokale kontaktudvalg.
- Kontaktudvalget råder selv over budgettet.
- Aktiviteter annonceres i Sygeplejersken, Kreds Midtjyllands blad og på kredsens hjemmeside.

Fælles kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i hele kredsen

• Kontaktudvalget består af lokaludvalgenes medlemmer samt repræsentanter fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland
• Kontaktudvalget konstituerer sig med formand og næstformand på forårsmødet i lige år
• Kontaktudvalgets funktionstid er to år
• Kredsrepræsentanten i landsudvalget deltager i Det fælles Kontaktudvalgs møder.

Det Fælles kontaktudvalg afholder to møder årligt (forår og efterår).
Såfremt der stemmes, sker det med stemmevægt i forhold til antal medlemmer i lokaludvalgets område – det fælles kontaktudvalg fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Dagsorden udarbejdes af kredskontoret i samarbejde med formanden for det fælles kontaktudvalg og repræsentanterne fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland.

Midtjyske medlemmer i Landsforeningen for seniorer i DSR (SESAM)

Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR (SESAM) 2019 - 2021

Ved opstillingsfristens udløb den 1. maj 2019 har Kreds Midtjylland modtaget én kandidat til bestyrelsen og én suppleantkandidat.

I Kreds Midtjylland er følgende derfor valgt:

  • Mette Bille, Seniorsammenslutningen, afd. Holstebro, Herning og omegn er valgt som repræsentant.
  • Susanne Eske Christensen, Seniorsammenslutningen, afd. Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens er valgt som suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Den nye landsbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.