Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - NORD

Program for Seniorsammenslutningen i Kreds Midtjylland - Viborg, Skive og omegn. Bemærk at du er velkommen til Seniorsammenslutningens arrangementer, hvis du er fyldt 55 år.

Foto: Ditte Scharnberg

Efterår 2022

 

Tirsdag den 6. december 2022, kl. 12.00 - 16.00

Julefrokost

Kontaktudvalget inviterer hermed til julefrokost på Højslev Kro.

Menuen er:
På bordene:
Hvide marinerede julesild med karrysalat
Meunierestegt rødspættefilet med remoulade
Håndpillede rejer med citronmayo
Pankorejer med Aioli
Røget andebryst med appelsin

Buffet:
Helstegt svinekam med rødkål
Rusticelloskinke med grønlangkål
Stegt andelår med brunede kartofler
Ostebord
Ris a la mande.

Sted: Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev
Pris: 200 kr. som betales på konto: 7730 0001765960 senest den 24. november 2022 hvis muligt, ellers kontant ved fremmøde.
Tilmelding: senest den 24. november 2022. (Se nederst på siden hvordan). 

 

Tilmelding til alle arrangementer:
For at kunne deltage skal man være mindst 55 år og være medlem af DSR.

Karen Højgaard Jakobsen       Tlf.: 2170 1484  E-mail: kahojakobsen@gmail.com
Marie Søe-Knudsen                   Tlf.: 2945 0033  E-mail: marie@soe-knudsen.dk  

Kontaktudvalget 2022 - 2024

Jette Levisen
Formand 
Tlf.: 2835 4194 - mail: jjlevisen@gmail.com

Lisbeth Einshøj Fynboe
Økonomi
Tlf.: 6166 7800 - mail: lisbeth.fynboe@gmail.com 

Karen Højgaard Jakobsen
Næstformand
Annonceansvarlig samt tilmeldinger til arrangementer
Tlf.: 2170 1484 – mail:  kahojakobsen@gmail.com  

Inge Riis Sørensen
Sekretær

Marie Søe-Knudsen
Tilmeldinger til arrangementer
Tlf.: 2945 0033 - mail: marie@soe-knudsen.dk  

Om Seniorsammenslutningen - vil du vide mere?

Struktur for samarbejdet med seniorsygeplejersker i Kreds Midtjylland

Lokale kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i valgkredsene:
•  I valgkredsene Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - ØST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - VEST / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - NORD / Seniorsygeplejersker Kreds Midtjylland - SYD vælges 3-7 medlemmer i hver valgkreds
• Valg sker på lokale møder i valgkredsen om foråret i lige år
• Alle medlemmer af de lokale kontaktudvalg har mulighed for at deltage i de to årlige møder i Det Fælles Kontaktudvalg i kredsen

- Det lokale kontaktvalg tilrettelægger selv sit arbejde.
- Kredsbestyrelsen afsætter en ramme for det lokale kontaktudvalg.
- Kontaktudvalget råder selv over budgettet.
- Aktiviteter annonceres i Sygeplejersken, Kreds Midtjyllands blad og på kredsens hjemmeside.

Fælles kontaktudvalg for seniorsygeplejersker i hele kredsen

• Det fælles Kontaktudvalget består af lokaludvalgenes medlemmer samt repræsentanter fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland
• Kontaktudvalget konstituerer sig med formand og næstformand på forårsmødet i lige år
• Kontaktudvalgets funktionstid er to år
• Kredsrepræsentanten i landsudvalget deltager i Det fælles Kontaktudvalgs møder.

Det Fælles kontaktudvalg afholder to møder årligt (forår og efterår).
Såfremt der stemmes, sker det med stemmevægt i forhold til antal medlemmer i lokaludvalgets område – det fælles kontaktudvalg fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

Dagsorden udarbejdes af kredskontoret i samarbejde med formanden for det fælles kontaktudvalg og repræsentanterne fra formandsgruppen i Kreds Midtjylland.

Midtjyske medlemmer i Landsforeningen for seniorer i DSR (SESAM)

Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR (SESAM) 2021 - 2023

Ved opstillingsfristens udløb den 1. maj 2021 har Kreds Midtjylland modtaget én kandidat til bestyrelsen og én suppleantkandidat.

I Kreds Midtjylland er følgende derfor valgt:

  • Mette Bille, Seniorsammenslutningen, afd. Holstebro, Herning og omegn er valgt som repræsentant.
  • Susanne Eske Christensen, Seniorsammenslutningen, afd. Aarhus, Silkeborg, Randers og Horsens er valgt som suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Den nye landsbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.