- Silkeborg-sag understreger de store udfordringer

Kredsformand Anja Laursen kommenterer på sagen fra Silkeborg, hvor kommunens sygeplejersker i sidste øjeblik blev taget ud af strejken.

AnjaLaursen2015a.jpg

- Silkeborg-sagen har vist, at sygeplejerskernes mulighed for at bruge den danske model er begrænsede

Lørdag morgen skulle 98 sygeplejersker med ansættelse i Silkeborg Kommune gå i strejke. Sent fredag aften blev denne strejke afblæst. Årsagen er, at det ikke er muligt at stille et nødberedskab, da dagligdagens bemanding er afhængig af vikarer. Vikarer der ikke kan tage arbejde under en konflikt. Desuden er der vakante stillinger, hvilket presser de fastansatte sygeplejersker i et nødberedskab, da der er færre til at løfte arbejdsopgaverne.

Reelt betyder det, at arbejdet for sygeplejerskerne i et nødberedskab vil overstige hverdagen. Det fordi det kun er ganske få arbejdsopgaver, der kan fraviges i et nødberedskab. Fordi stort set alle arbejdsopgaver vurderes at være så komplekse og omfattende, at de ikke kan fravælges i et nødberedskab.

- Det viser med al tydelighed, hvor presset en hverdag, vores sygeplejersker i Silkeborg Kommune, og mange andre kommuner, oplever. Arbejdsopgaverne er så komplekse, at det stort set er umuligt at fravælge opgaverne, når man skal lave et nødberedskab. Dermed er strejkevåbenet, en integreret del af den danske model, reelt taget ud af vores hænder, fortæller Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, Anja Laursen.

Anja Laursen fortsætter:

- Vi er igen og igen af politikerne blevet henvist til den danske model. En model, hvor muligheden for strejke er et integreret element. Den her sag viser med al tydelighed, at den danske model er stærkt udfordret. Den virker ikke, når vi ser på sagen fra Silkeborg Kommune og andre lignende eksempler andre steder i landet, udtaler Anja Laursen.

Politisk løsning en nødvendighed

Ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) har i de seneste måneder igen og igen understreget, at et opgør med Tjenestemandsreformen fra 1969 og årtiers lønefterslæb for sygeplejerskerne og andre kvindedominerede fag skal ske indenfor rammerne af den danske model. Udviklingen i Silkeborg Kommune og andre eksempler i blandt andet Odense og Thisted underbygger, at ministeren bør genoverveje den tilgang.

- Den danske model virker ikke. Vi har et sundhedsvæsen, der er så presset, at strejke reelt set ikke er en mulighed flere steder. Det er det ikke, fordi hverdagen kun hænger sammen med vikarer og ubesatte stillinger ofte. Vi har længe presset på for en politisk løsning fra Christiansborg. Sagen fra Silkeborg, hvor kommunen blankt indrømmer at hverdagen er presset med vakante stillinger og fast vikarbemanding for at få enderne til at hænge sammen understreger, at løsningen på udfordringen med et presset sundhedsvæsen og mangel på sygeplejersker kun kan findes på Christiansborg. Den danske model har udspillet sin rolle, det blev tydeligt fredag aften, udtaler Anja Laursen.