Strategier, politikker og pjecer i Kreds Midtjylland

Den midtjyske kredsbestyrelse arbejder løbende med at udvikle strategier og politikker for den indsats, der skal forbedre sygeplejerskers arbejdsvilkår og løn - og for udviklingen af kredsens arbejde.

Midtjyske pejlemærker for fremtidens DSR
Siden kongressen i 2016 og igangsættelsen af organisationsudviklingsprojektet har kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland drøftet perspektiver, visioner og værdier for fremtidens DSR. Drøftelserne har udmøntet sig i fire pejlemærker for, hvordan kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland gerne ser DSR udvikle sig.

Strategi for kredsens arbejdsmiljøindsats
Strategien fungerer som retningsgiver og arbejdsredskab for kredsens politisk valgtes, de organisationsvalgtes og de kredsansattes daglige indsats for – sammen med kredsens medlemmer – at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø på de midtjyske sygeplejerskers arbejdspladser.

Din arbejdstid?

forside_af_din_arbejdstid_-_januar_2016

Strategi for medlemsrettede aktiviteter
Strategien skal bl.a. understøtte, at sygeplejerskerne i Midtjylland overfor arbejdsgivere og beslutningstagere kan sætte dagsordenen for fagets udvikling.


opgaveflytning_150x150

Kreds Midtjyllands pjece om opgaveflytning
Kredsen har i 2014 udgivet en pjece om opgaveflytning med en række anbefalinger og tjekliste, som tillidsrepræsentanter kan anvende, når opgaver skal flyttes.

tr-strategi_150x150
Kreds Midtjyllands TR-strategi 

Her finder du strategien for det administrative og politiske arbejde med kredsens tillidsrepræsentanter.

Strategi for Kreds Midtjyllands indsats ift. sygeplejersker ansat på det private område

atypiske_stillinger_pjece_mini
Strategi for  atypiske stillinger (Sundhedskartellet i Midtjylland)

Sundhedskartellets organisationer i Midtjylland har udarbejdet en strategi for at give Sundhedskartellets organisationer et fælles afsæt for forhandling og lønfastsættelse af atypiske stillinger.