Sygeplejefaglig udvikling i psykiatrien

I 2015 indgik kredsen i et etårig samarbejde med psykiatriske sygeplejersker, deres ledelser og Psykiatri og Social, Region Midtjylland. Udgivelse af en bog er et af projektets resultater. Bogen kan hentes på denne side som e-bog.

Tre arbejdspladser inden for psykiatrien var med i Kreds Midtjyllands psykiatriprojekt fra januar 2015, der foregik i et samarbejde med Psykiatri og Social, Region Midtjylland. Projektets formål var at undersøge, hvordan man bedst muligt sikrer samspil mellem sundhedspolitiske strategier og den sygeplejefaglige udvikling i psykiatrien.

Et af projektets resultater er bogudgivelsen: "Veje til at komme sig - refleksioner over akut psykiatrisk sygepleje". Bogen beskriver den samarbejdsmodel, de psykiatriske sygeplejersker i Psykiatrisk Mobilteam i Herning har udviklet gennem mere end 15 år i deres akutte arbejde med og blandt borgere med psykiske lidelser, og modellen er dermed for første gang udfoldet beskrevet af sygeplejerskerne selv.

Bogen er redigeret af Hanne Jakobsen og udgivet i et samarbejde med Nyt Nordisk Forlag.

 

forside_veje_til_at_komme_sig

- Hent bogen som e-bog 

- Køb bogen hos Munksgaard

- Er du medlem af DSR, kan du købe bogen med 20% rabat (dertil 45 kroner i forsendelse)

 

Om projektet og bogens tilbliven fra DSR midt

psykiatribog3
Bogens tre bidragsydere er de psykiatriske sygeplejersker Helene Randrup (t.v.), Helle Abildgaard Pedersen og Jeanette Kier Sørensen.

DSR midt nr. 3, 2016
Interview med bogens tre bidragsydere.
"Vi har fået sat ord på vores faglighed" 

DSR midt nr. 2, 2016
Kredsformand Anja Laursen fortæller, hvorfor kredsen vælger at udgive en bog.
"Veje til at komme sig - Kredsen udgiver ny bog med refleksioner over akut psykiatrisk sygepleje

DSR midt nr. 4, 2015
Lærebog på vej fra kredsens psykiatriprojekt.
Læs mere (side 13)

DSR midt nr. 1, 2015
Læs om opstart af projekt med interview af projektleder og faglig konsulent i DSR, Kreds Midtjylland, Hanne Jakobsen.
Læs mere (side 6)

DSR midt nr. 4, 2014
Læs bl.a. interview med sygeplejefaglig direktør, Claus Graversen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
Læs mere (side 7)

 

 

Projektbeskrivelse

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland inviterede til et projektsamarbejde mellem Psykiatri og Social, Region Midtjylland med inddragelse af tre deltagende arbejdspladser. Psykiatri og Social, Region Midtjylland har givet et tilsagn på nogle ønskede præmisser, som vil fremgå af denne projektbeskrivelse.

Det primære formål med samarbejdet er at udvikle den psykiatriske sygepleje. I 2013 er der udkommet tre væsentlige sundhedspolitiske dokumenter, der alle forventes at initiere en forandring af psykiatrien, der bærer i retning af bl.a. øget brugerinddragelse og reduktion af tvang. De tre sundhedspolitiske dokumenter er: Rapporten fra regeringens udvalg om psykiatri ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser”, ”Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013 -2016” og ”Vejen mod en bedre psykiatri” fra Dansk Sygeplejeråd. På mange områder supplerer de tre dokumenter hinanden, og det anbefales, at det sundhedspolitiske afsæt for projektet er ”Psykiatriplan for Region Midtjyllands Psykiatri 2013 -2016”, således at projektsamarbejdet understøtter de processer der i forvejen er igangsat i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.

Baggrunden for projektet er en undring, der handler om, at de sundhedspolitiske rapporter, der i en eller anden udstrækning skal regulere praksis, bliver formuleret af personer, der er langt fra praksis, og at rapporterne, som følge heraf ikke er særlig handleanvisende.

Artikel fra 'Sygeplejersken'