Vejen mod ligeløn er bumpet – derfor skal vi stå sammen

Nyhedsbrevet fra Kreds Midtjylland har fokus på den aktuelle overenskomstsituation samt medlemsarrangementer.

Anja_midtnyt_200x170_s.jpg

Vejen mod ligeløn er bumpet – derfor skal vi stå sammen

Det var ikke, hvad jeg havde drømt om. Det vil jeg gerne indrømme. Vi havde en ambition om større lønmæssig anerkendelse. Det fik vi ikke. Uanset hvordan vores forhandlere forsøgte, tro mig de har kæmpet benhårdt, så var arbejdsgivers pengekasse hermetisk lukket. Jeg forstår frustrationen hos de af jer, der har luftet denne offentligt. Jeg deler den, der var bare ikke noget at gøre.

Vi har også en ambition om, at vi sammen med arbejdsgiver skal rette en fælles appel til Christiansborg. En appel om at kigge på den struktur, skabt med Tjenestemandsreformen i 1969, der indplacerer sygeplejersker og andre kvindedominerede fag lavere lønmæssigt end fag domineret af mænd.

Her fortsætter arbejdet med en komité, der skal se på lønstrukturen i det offentlige. Min forventning er ikke, at der skal laves nye undersøgelser endnu en gang. Komiteen skal indsamle allerede kendt viden og komme med konkrete forslag til løsninger. Der er opbakning fra både arbejdsgivere, den øvrige fagbevægelse i FH og regeringen. Det er af de årsager, jeg stemmer ja til den aftale, der fra den 28. maj og frem til 13. juni skal til afstemning blandt de DSR-medlemmer, der er ansat på overenskomsterne med KL og Danske Regioner.

Den seneste tids forhandling hos forligskvinden har understreget, at vi som sygeplejersker ikke alene kan løfte kampen for ligeløn. Derfor er det for mig afgørende, at en bred del af fagbevægelsen bakker op om den kommende komités arbejde. Dette er første gang, at store mandedominerede fagforeninger også på det private område som Dansk Metal og 3F bakker op om vores krav om ligeløn. Komitéen skal i mine øjne være en løftestang, der skal skabe fundamentet for et opgør med den lønmæssige struktur skabt i 1969. En struktur, vi sygeplejersker har lidt under siden.

Jeg er overbevist om, at vi har et stort stykke arbejde foran os. Det er vigtigt, at vi står sammen. Både i DSR, men også med de øvrige kvindedominerede grupper med mellemlange videregående uddannede grupper om at få rettet op på vores lønefterslæb. De mellemlange videregående kvindedominerede grupper er dem, der har haft mindst økonomisk afkast. Det fokus skal fastholdes i det videre politiske pres. Et pres vi skal stå sammen om – sygeplejersker og øvrige grupper på tværs af fag og arbejdsområder. Selvom skuffelsen over manglende lønmæssig anerkendelse lige nu fylder hos mange af os, så må vi samtidig huske også at have fokus på det langsigtede mål og vores stærke fællesskab. Den seneste tid har vi fået sat kampen for ligeløn på den nationale dagsorden. Politikere fra en lang række partier støtter os. Vi skal fortsætte kampen for ligeløn. Vi har stadig et unikt momentum i den offentlige debat, det skal vi udnytte.

Den kommende tid vil vi her i Kreds Midtjylland arrangere møder for alle medlemmer. Der er brug for vi kan debattere og diskutere indholdet af den aftale, vi inden længe skal stemme om. Den debat er vigtig, for vi står midt i en tid med udfordringer, men også muligheder. Det er ikke sort/hvidt, jeg håber vi via debat og diskussion kan få nuancerne i tingene frem. Jeg glæder mig til at møde jer til medlemsmøder den kommende tid. Anja Laursen, Kredsformand, Kreds Midtjylland.

Læs mæglingsskitsen fra forligskvinden her

Sygeplejersker fra Kreds Midtjylland i medierne

OK21 har skabt massivt mediefokus. Få overblikket her.

En lang række sygeplejersker fra vores kreds har den senere tid medvirket i radio, TV og i artikler. Alle giver de deres syn på, hvilken situation vores fag aktuelt er i. Det går stærkt i medierne, derfor kan du få overblikket ved at klikke her.

Få overblikket her

Medlemsmøde for alle: Kvinde kend din historie

Historiker Gry Jexen har bragende succes med sin moderne måde at kommunikere historie. Mere end 50.000 følgere på Instagram taler sit tydelige sprog. Den 1. juni arrangerer kredsen foredrag med Gry Jexen. Du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Besøg Gry Jexen på Instagram