Vi opsiger aftalen om frivilligt ekstraarbejde med Region Midtjylland

Aftalen om frivilligt ekstraarbejde mellem DSR, Kreds Midtjylland og Region Midtjylland ophører dermed ultimo januar 2022.

Anja_Holstebro.jpg

Vi opsiger aftalen om frivilligt ekstraarbejde med Region Midtjylland

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har fredag den 29.oktober opsagt FEA-aftalen med Region Midtjylland. Aftalen har en opsigelse på tre måneder, hvilket betyder der fra 1. februar ikke længere vil være en fleksibilitetsaftale mellem DSR, Kreds Midtjylland og Region Midtjylland. Begrundelsen for, at DSR Kreds Midtjylland har opsagt aftalen er flere.

For det første finder vi, at den aftalte honorering i aftalen om frivilligt ekstraarbejde er kommet til at sætte baren for øvrige aftalemuligheder med Region Midtjylland.

Derudover oplever vi i stigende omfang, at både sygeplejersker og tillidsrepræsentanter rundt om på arbejdspladserne giver udtryk for, at de ikke ser fleksibilitetsaftalerne som løsninger på de lokale udfordringer.

Yderligere udtrykker flere og flere af sygeplejerskerne, at niveauet af aftalernes honorering ikke står mål med, det at arbejde udover, hvad man er ansat til. Derfor opsiger vi aftalen. Fordi den er blevet et stopklods for det vi arbejder benhårdt for, en større lønmæssig anerkendelse af sygeplejerskerne. Vi har overfor Region Midtjylland understreget, at vi naturligvis stiller os til rådighed for at drøfte muligheden for en ny aftale. Det var opsigelsen i kort form.

På mandag kommer et længere nyhedsbrev med et dybere perspektiv ind i opsigelsen af aftalen.

Med venlig hilsen

Anja Laursen, kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland.