Arbejdsmiljø og fag

Kredsbestyrelsen arbejder målrettet med faglige indsatser og arbejdsmiljømæssige indsatser. Nedenfor er der adgang til relevante temasider og pjecer udgivet af DSR, Kreds Nordjylland.