AFLYST FTF-LO Arbejdsmiljøkonference 02.11.2020

Konferencen holdes den 2. november 2020 kl. 8.30 - 15-15.

FTF Region Nordjylland indbyder sammen med LO i Nordjylland til konference. Alle arbejdsmiljørepræsentanter indbydes til, sammen med deres tillidsrepræsentant og leder, at deltage i fælleskonference.

Temaet er: Arbejdsmiljø og Kommunikation.

 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Der kommer nærmere besked senere på sommeren.

Vi kan allerede nu præsentere oplægsholderne: Lizette Risgaard, Elisabeth Nina Petersen, Rune Strøm og Peter Bredsdorff-Larsen