Arbejdsmiljø i Nordjylland

AMiR, ledere og andre med interesse for arbejdsmiljø kan på denne side skabe sig et overblik over relevant viden.

Da vi ikke for øjeblikket har mulighed for at holde fysiske møder for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, inviterer vi arbejdsmiljørepræsenter til virtuelle møder via Teams. Udsendelserne vil vare mellem ½ og 1 time. Invitation til de virtuelle møder sendes på mail til arbejdsmiljørepræsentanter.

1. udsendelse var torsdag den 19. november 2020 kl. 14.30. Emnet handlede om den nye bekendtgørelse fra arbejdstilsynet om psykisk arbejdsmiljø (I kan genhøre Pia Ryoms oplæg ved at klikke nedenfor).