ArbejdsmiljøNyt

Her kan du finde videoer fra de møder, der er blevet holdt virtuelt for arbejdsmiljørepræsentanter i Kreds Nordjylland.

19. november 2020: Der kommer ikke optagelse af hele seancen. Det der ligger, er optagelse med Pia Ryom, som I kan finde her.

-----

22. december 2020:  Vi har på flere måder været ramt af Corona sidst på året. Derfor har vi ikke fået udsendt ”Arbejdsmiljønyt”  som planlagt.

Vi satser på, at det bliver bedre i det ny år! Skulle I have brug for lidt inspiration i juledagene, kan I her finde en podcast fra  SPARK om psykisk arbejdsmiljø.

-----