Bestil et fagligt oplæg

Hvis du kan samle 15 TR- eller AMIR-kollegaer, kan du booke DSA til at komme og holde et oplæg om lige præcis det emne, der er relevant for jer.

Emnerne kan være de samme som nedenfor, eller det kan være andre emner med relevans for jer. Oplægget vil typisk vare 2-3 timer. Du booker et oplæg ved at skrive til koordinator Louise Flensborg, lof@dsa.dk.

 

Trivsel og stress

Kan du styrke trivslen i dit område?

Stress og manglende trivsel ses ofte hos vores medlemmer. Oplægget vil styrke dig i at identificere stress og stressorer i dit område. Du vil få redskaber, som du kan bruge i dagligdagen med henblik på at øge arbejdsglæden og styrke robustheden i dit tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljørepræsentantområde.

 

Bliv i ansættelse på trods af sygdom

Når din kollega bliver ramt af sygdom

Du har en vigtig rolle, når din kollega bliver ramt af sygdom. Du får på denne temadag viden om, hvad der bør være dit fokus og kendskab til den proces, der går i gang på arbejdspladsen og i kommunen. Der ud over vil vi komme ind på de muligheder, loven giver, for hjælp til fastholdelse af medarbejder i ansættelse. 

 

En kollega med penge i rygsækken

Om jobrotation, løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Du opnår viden om, hvad der ligger i ordningerne, og hvad der ligger i din rolle som TR eller AMIR, når du får en kollega i støttet beskæftigelse. Vi vil også komme ind på, hvordan DSA kan være med til at finde en ny kollega og komme omkring DSAs tilbud til ikke ledige medlemmer. 

 

Efterløn - Et halvt farvel

Om at kombinere arbejde og efterløn

Du får blandt andet fakta om, hvad du skal være opmærksom som TR eller AMIR. Du hører om muligheden for at kombinere efterløn og arbejde, og hvornår/hvordan dine kolleger kan blive ansat i seniorjob.

 

Kender du din A-kasse?

Vil du have overblik over, hvilke tilbud DSA har til dig og medlemmerne?

DSA er meget mere end en forsikring mod ledighed. Du vil ved dette oplæg få kendskab til hvilke tilbud, DSA har til dig som TR og AMIR og hvilke tilbud, DSA har til medlemmerne generelt. Oplægget er af en times varighed og kan kombineres med et af de andre emner.