Billeder fra Arbejdsmiljødøgnet 25. - 26. oktober 2018

Kredsbestyrelsen besøger i dette døgn 24 forskellige arbejdspladser.

Ved besøgene får kredsbestyrelsen en uvurderlig viden om meget forskellige arbejdsmiljø og arbejdsvilkår – og ser samtidig mangfoldigheden i sygeplejen. Den viden tager kredsbestyrelsen med tilbage fra besøgene og arbejder videre med.

Skulle jeres arbejdsplads ikke være en af de 24, kredsbestyrelsen besøger denne gang, kommer de gerne på besøg en af årets andre 364 dage.

Kontakt endelig kredskontoret med en invitation. Invitationen kan sendes til: nordjylland@dsr.dk

Hjemmesygeplejen Team Thisted

Hjemmesygeplejen, Team Thisted

 

Aalborg Universitetshopsital, Thisted, afd. M5

Aalborg Universitetshospital, Thisted, afd. M5

 

Hjemmesygeplejen, Aalborg Kommune, Diskovej

Hjemmesygeplejen, Aalborg Kommune, Diskovej

 

Aalborg Universitetshospital, Thisted, dialysen

Aalborg Universitetshospital, Thisted, dialysen

 

’Enhed for Depression’ samt ’Enhed for Bipolar Lidelse’, Psykiatrien i Aalborg

’Enhed for Depression’ samt ’Enhed for Bipolar Lidelse’, Psykiatrien i Aalborg

 

Jammerbugt Kommune, Rehabiliteringscnter

Jammerbugt Kommune, Rehabiliteringscenter

 

Specialsektoren, bostedet Skovvænget

Specialsektoren, bostedet Skovvænget

 

Aalborg Kommune, Sundhedsplejen, Aalborg Øst

Aalborg Kommune, Sundhedsplejen, Aalborg Øst

 

Mariagerfjord Kommune, Akutteam

Mariagerfjord Kommune, Akutteam

 

Aalborg Kommune, Vagtcentralen

Aalborg Kommune, Vagtcentralen

 

Aalborg Universitetshospital, gynækologisk afd.

Aalborg Universitetshospital, gynækologisk afd.

 

Aalborg Universitetshospital, Hobro, AMA

Aalborg Universitetshospital, Hobro, AMA

 

Rebild Kommune, Akutteam

Rebild Kommune, Akutteam

 

Aalborg Universitetshospital, afsnit S1

Aalborg Universitetshospital afsnit S1

 

Aalborg Universitetshospital, afsnit A1

Aalborg Universitetshospital, afsnit A1

 

Aalborg Universitetshospital, Skade-modtagelsen

Aalborg Universitetshospital, Skade-modtagelsen

 

Regionshospital Nordjylland, Hjørring, afsnit 202

Regionshospital Nordjylland, Hjørring, afsnit 202

 

Aalborg Universitetshospital, karkirurgisk afd.

 

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn, Opvågningen

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn, Opvågningen

 

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn, Neurohabilitering

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn, Neurohabilitering

 

Psykiatrien Region Nordjylland, Brandevej S2

Region Nordjylland, Psykiatrien, Brandevej S2