Risikobaserede tilsyn (20. april 2016)

Arbejdstilsynet er allerede godt i gang med at gennemføre de udvidede risikobaseret tilsyn på hospitalerne og i hjemmeplejen/døgninstitutioner (nogle af de områder, som er udvalgt som særlige indsatser i 2016).

Formålet med de Udvidede Risikobaserede Tilsyn er at gøre en ekstra grundig og målrettet indsats for at afdække eventuelle arbejdsmiljøproblemer vedrørende muskel-skelet-besvær og psykisk arbejdsmiljø.

Samtidig skal tilsynene motivere virksomhederne til at løse problemerne, og de skal understøtte, at erfaringer og læring spredes.

Kredsen anbefaler, at TR og AMiR på arbejdspladserne - eksempelvis via Hovedudvalget - følger op på, om:

  • der har været tilsyn?
  • hvad de har fundet?
  • hvordan der handles på det?
  • der er givet påbud?

Faktaark fra Arbejdstilsynet om udvidede risikobaserede tilsyn