Ved DSR, at du er valgt som arbejdsmiljørepræsentant?

Og hvorfor vil vi gerne vide det?

DSR, Kreds Nordjylland vil gerne i kontakt med de arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR), der er valgt på de nordjyske arbejdspladser. Kredsen får ikke automatisk besked ved valg - som det sker, når man vælges som tillidsrepræsentant (TR).

Vi vil derfor gerne, at du skriver en mail til nordjylland@dsr.dk og oplyser følgende:

Navn - medlemsnummer - arbejdsplads - dato for hvornår du er valgt som AMiR.

Du vil herefter høre fra os, hvor du bliver inviteret til en introduktionsdag for nyvalgte AMiR.