GRÆSRODSFONDEN: Midler til lokale aktiviteter

Kredsbestyrelsen har besluttet, at kredsens medlemmer kan søge kredsen om midler til lokale arrangementer.

Hvis en gruppe af sygeplejersker lokalt i kredsen har lyst til at holde et fælles fagligt arrangement, er der mulighed for at søge kredsen om støtte til arrangementet via GRÆSRODSFONDEN.

Støtten kan bruges  til dækning af udgifter til oplægsholder (honorar og transport). Det er også muligt at anvende en mindre andel af støtten til eksempelvis kaffe/brød. 

Støttebeløbet er op til kr. 3.000.

Ring og få en snak med politisk chefkonsulent Lilli Lykkegaard om jeres forslag (tlf. 4695 4861).

Ansøgninger kan sendes til nordjylland@dsr.dk att. Lilli Lykkegaard

 

Kredsen kan være behjælpelig på forskellig vis alt afhængig af jeres ønsker.