Online temadag for vejledere den 11. maj 2021

Temadagen er for vejledere for alle sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser på tværs af sektorer i Nordjylland.

Nysgerrighed, positivitet og arbejdsglæde – man kan aldrig få nok!

Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 8.15-13.00

Temadagen foregår virtuelt og det er et krav at alle deltagere kan deltage individuelt med egen PC/tablet/smartphone.

Direkte link til arrangementet sendes pr. mail til alle tilmeldte få dage før.

Tilmelding: Senest den  29. april via Kursusportalen.rn.dk

Pris: Ingen deltagerbetaling - dog er tilmelding nødvendig.

Antal deltagere: Max. 280 deltagere – efter først til mølleprincippet

Målgruppe: Kommunale og regionale vejledere for studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

___________________________

Uddannelse foregår alle steder i sundhedsvæsenet, og fra talrige undersøgelser ved vi, at et godt arbejdsmiljø næsten altid er lig med en høj kvalitet i uddannelsesmiljøet. De spørgsmål vi gerne vil stille og forsøge at besvare i løbet af dagen, er:

  • Hvilken rolle spiller du og dine kolleger i forhold til at sikre et godt uddannelsesmiljø for de studerende?
  • Hvad kan du selv gøre for at forbedre din trivsel i krydspresset mellem at være vejleder og samtidig varetage opgaverne i dit øvrige arbejde?

Temadagen foregår online - husk:

- et headset med mikrofon

- et kamera i din PC, mobil eller tablet

Det er en god ide, at du tester teknikken lidt før temadagen starter.

I løbet af dagen bliver du sammen 4-5 andre deltagere sendt ud i mindre virtuelle grupperum, hvor I kan diskutere oplæggene og relatere dem til jeres egen hverdag.

Der bliver pauser i løbet af dagen.

Husk kaffen og måske lidt godt til ganen.

Vi glæder os til at se dig!