Seniornetværk i Thisted - Morsø - Vester Hanherred

Seniorsygeplejersker i den vestlige del af kredsen har dannet et seniornetværk.

Seniornetværket får støtte fra DSR, Kreds Nordjylland, i lighed med kredsens Seniorsammenslutning/Kontaktudvalg.

Seniornetværket og Kontaktudvalget samarbejder i det omfang, hvor det giver synergier for kredsens seniorsygeplejersker.

 

Arrangementer

Disse annonceres andet sted her på siden.

 

Tilmeldinger til arrangementer skal ske til:

Hanne Knattrup, mobil 2149 6538 eller Lene Kold, mobil 2361 4666