Virtuel generalforsamling 19. oktober 2020

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland holder virtuel generalforsamling mandag den 19. oktober 2020 fra kl. 16.30..

I år afvikles Kreds Nordjyllands generalforsamling som en virtuel generalforsamlingen pga. COVID-19.

Men måske du alligevel både møder Jonny Hefty og Laust Høgedahl? Og sygeplejerskeprisen skal også uddeles.

Og hvad med konkurrencen om ophold på Hotel Koldingfjord? Den vil du selvfølgelig heller ikke komme til at gå glip af.

 

Når du har tilmeldt dig generalforsamlingen, vil du nogle dage inden generalforsamlingen modtage en mail med nærmere informationer om, hvordan du deltager.

Du tilmelder dig på kredsens hjemmeside – www.dsr.dk/nordjylland - under ’Arrangementer’.

For at vi kan give dig de bedste betingelser for at deltage elektronisk, er det bedst, at du tilmelder dig senest mandag den 12. oktober 2020.

 

Forslag til dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af stemmetællere (afstemningen er elektronisk)

3.   Godkendelse af dagsorden

4.   Godkendelse af forretningsorden

5.   Beretning om kredsens virksomhed

6.   Forslag til ’Kredsens politiske indsatser 2021 – 2022’

7.   Forelæggelse af kredsens regnskab og to-årige rammebudget til orientering

8.   Indkomne forslag, herunder evt. forslag til kongressen

9.   Valg af to regnskabskontrollanter samt suppleanter for disse

10. Uddeling af ’Nordjyllands Sygeplejerskepris 2020’

11. Eventuelt