Arbejdsmiljø 2016 - 2018

Vision og strategi vil blive fuldt op af en konkret handlingsplan.

Vision

Sygeplejersker har et sundt og sikkert Arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet - til gavn for den enkelte sygeplejerske, faget og samfundet.

 

Strategi

Indflydelse

DSR Kreds Nordjyllands primære formål med den lokale strategi er at samarbejde med og påvirke de interessenter, der har beføjelser og indflydelsesmuligheder til at sikre et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Interessenterne er både arbejdsmarkedets parter, politikere, arbejdsgivere, patienter, tillidsvalgte og det enkelte medlem.

Involvering

Arbejdsmiljøproblemer er ikke den enkeltes ansvar – det er arbejdsgivers ansvar og en fælles opgave at løse.

Et stærkt fællesskab og samarbejde er en forudsætning for at lykkes med indsatserne.

Derfor ønsker vi at inddrage medlemmernes og de tillidsvalgtes (AMiR/TR/FTR) viden, deres forventninger og holdninger til DSR`s rolle i arbejdsmiljøarbejdet.

Nærhed

Vi tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads og det enkelte medlem. Vores holdning er, at opgaverne løses så tæt på medlemmerne som muligt.

AMiR og TR/FTR spiller en central rolle, når arbejdsmiljø skal sættes på dagsordenen – både i dagligdagen og i den strategiske planlægning af arbejdsmiljøindsatsen i MED.

Det er vigtigt at de tillidsvalgte har vilkår og kompetencer til at indgå i dette arbejde – herunder triosamarbejdet på arbejdspladsen.

Synlighed

Sygeplejerskernes arbejdsmiljø skal være en integreret del af arbejdet i Kreds Nordjylland. Sammenhæng mellem opgaver og ressourcer skal italesættes over for politikere, arbejdsgivere og medierne.

Hvilket betyder, at DSR Kreds Nordjylland ved enhver given lejlighed, sætter sygeplejerskers arbejdsmiljø på dagsordenen.