Din kompetenceudvikling i Kreds Nordjylland

Aktiviteter og kompetenceudvikling for dig som er TR, FTR eller AMiR i Kreds Nordjylland. Du vil her finde en oversigt for de kommende møder og arrangementer.

Lokale aktiviteter og tilbud til TR, FTR og AMiR

Som tillidsvalgt kan du styrke dine personlige og faglige kompetencer ved at deltage i lokale møder og aktiviteter

 

Få en god start som nyvalgt

Som nyvalgt TR eller AMiR bliver du inviteret til introduktionsdag i Kreds Nordjylland. 

Grunduddannelse

Efter introdagen skal du som TR og FTR deltage i et grunduddannelsesforløb indenfor dit første valgår.

Som AMiR tilbydes du en grunduddannelse i DSR regi, når du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Læs mere grunduddannelserne for TR og AMiR (kræver login)

 

Få datoen i din kalender

Du kan finde datoer for alle møder og arrangementer i Nordjylland i kredsens aktivitetskalender.

Når du finder arrangementer, som du gerne vil deltage i, så husk at søge om fri hos din arbejdsgiver i god tid. 

Mere fra Kreds Nordjylland