Sygeplejerskeklubben Mariagerfjord Kommune

På denne side findes information fra sygeplejerskeklubben i Mariagerfjord Kommune.

Ordinær generalforsamling 2020

 

Ny dato for  generalforsamling i Mariagerfjord Sygeplejeklub  17. juni 2020

Kom og være med til en hyggelig aften sammen med gode kollegaer.

Der vil udover generalforsamlingen som vi starter med, være et lille underholdende indslag. Ellers er fokus hygge med kollegaer over godt mad, så tag din kollega under armen og kom. Der er igen i år udtrækning af gave til et medlem.

Tid: Onsdag 17. juni 2020 kl 17.00 – 21.00

Sted: Dagcenter på Solgaven, Amerikavej 19. 9500 Hobro.

Pris:

For medlemmer gratis og stemmeret.           

Ikke medlemmer 145,- kr. og ingen stemmeret.       

Betaling sker på konto: Reg: 9336 Konto: 0001781421 - husk navn.

Tilmelding; Sidste tilmelding onsdag 10. juni 2020. Kun tilmelding på mail hahoj@mariagerfjord.dk – da vi fysisk er mange forskellige steder.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Formandens beretning

  4. Fremlæggelse af regnskab

          - Evt  MobilePay

     5.  Forslag til budget.

     6.  Bestyrelsens forslag til kontingent.

     7.  Indkomne forslag

     8.  Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 

     9.  Valg af revisor og suppleant.

     10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Hilsen og på gensyn.

Bestyrelsen