Sygeplejerskeklubben Mariagerfjord Kommune

På denne side findes information fra sygeplejerskeklubben i Mariagerfjord Kommune.

Generalforsamling i Mariagerfjord Sygeplejeklub onsdag d 27/4- 22 kl. 17.00 –21.00

Program:

17.00 – 17.45    Generalforsamling. (kaffe/the og frugt)

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  2.  Valg af referent.
  3.  Godkendelse af dagsorden.
  4.  Formandens beretning
  5.  Fremlæggelse af regnskab
  6.  Forslag til kontingent
  7.  Indkomne forslag.
  8.  Valg af bestyrelse og suppleanter.
  9.  Valg af revisor og suppleant.

Læs om den hyggelige aften her.

 

Ordinær generalforsamling 2021

Referat:  generalforsamling_i_mariagerfjord_kommunes_sygeplejeklub_2021.pdf

 

Ordinær generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 17.06.2020 Mariagerfjord Sygeplejerskeklub

Regnskab 2019-2020 Mariagerfjord Sygeplejerskeklub