Hvordan bliver jeg medlem?

I Dansk Sygeplejeråd bliver man automatisk medlem af Seniorsammenslutningen, når man stopper med at arbejde som sygeplejerske og overgår til enten efterløn, førtidspension eller alderspension.

Som seniormedlem i Dansk Sygeplejeråd…….

  • er du automatisk medlem af Seniorsammenslutningen. Seniorsammenslutningen tilrettelægger møder og andre aktiviteter for sammenslutningens medlemmer både på landsplan og lokalt
  • kan du deltage i de forskellige medlemsaktiviteter, der udbydes til kredsens medlemmer
  • modtager du tidsskriftet Sygeplejersken
  • modtager du Kreds Nordjyllands lokale medlemsblad DSR NORD
  • har du ret til at stemme, når der skal vælges formand, næstformænd og kredsbestyrelse i Dansk Sygeplejeråd
  • har du ret til at stille op til kredsbestyrelsesvalget. Seniormedlemmer er valgbare og valgberettigede i den opstillingskreds, hvor deres bopælskommune er beliggende
  • har du taleret på generalforsamlingen her i Kreds Nordjylland

 

Du kan søge om ændring i dit kontingent her.