Introduktion for nyvalgte TR og AMiR

Fire gange årlig holdes introduktionsdag for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Introduktionen er en del af TR-grunduddannelsen og man skal have deltaget i introduktionsdagen inden man kan påbegynde TR-grunduddannelsen.

I 2022 ligger de på følgende datoer:

  • 19. januar
  • 6. april
  • 17. august
  • 14. november

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 8.45 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.15

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel