Introduktion for nyvalgte TR og AMiR 2019 og 2020

Fire gange årlig holdes introduktionsdag for nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Introduktionen er en del af TR-grunduddannelsen og man skal have deltaget i introduktionsdagen inden man kan påbegynde TR-grunduddannelsen.

Introduktionsdagene er i 2019 følgende:

  • 18. november

 

I 2020 ligger de på følgende datoer:

  • 3. februar
  • 1. april
  • 24. august
  • 16. november