Introduktion for nyvalgte TR og AMiR 2020 og 2021

Fire gange årlig holdes introduktionsdag for nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Introduktionen er en del af TR-grunduddannelsen og man skal have deltaget i introduktionsdagen inden man kan påbegynde TR-grunduddannelsen.

Såfremt du er tilmeldt TR-grunduddannelsen - og du skal påbegynde den inden første introduktionsdag i 2021 - bedes du kontakte Bitten G. Otte på mail bgo@dsr.dk 

 

I 2021 ligger de på følgende datoer:

  • 3. februar
  • 6. april
  • 16. august
  • 17. november