Materiale fra kredsens aktiviteter

Her kan du finde materiale fra kredsens aktiviteter.

Arkiv med slides og andre materialer

Slides og materiale findes under den enkelte aktivitet nedenfor.

07.11.2021 - Fagdag: Sygeplejersker og sundhedsvæsen i en forandringstid

Materiale inkl. både slides og app fra fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, Future Navigator: Træn din fremtidssans

https://futurenavigator.dk/portfolio-item/dsr/

 

Fællesskaber - Magt, styrker og svagheder ved samfundsforsker Johannes Andersen.

faellesskaber_aalborg_21.pdf  

03.09.2018: Sygepleje til mænd

28.09.2017: Kan patient- og pårørende indragelse øge ulighed i sundheden?

23.05.2017: Fundamentals of Care

22.03.2017: Patientklager og sygeplejefagligt ansvar

06.03.2017: Demens

25.10.2016: Patient- og pårørende inddragelse

29.09.2016: Orienteringsmøde om A-skalaen

12.09.2016: Mødet med psykisk sårbare i sundhedsvæsnet

08.06.2016: Det tværprofessionelle samarbejde

03.05.2016: Det korte møde med patienten

15.02.2016: Fællesskab før forskelle - fagbevægelsen fremover