Materiale til TR og FTR, arkiv

Her kan du genfinde relevant materiale til TR og FTR.

Materiale til TR og FTR

Her vil materiale til TR og FTR fra møder m.v. kunne findes.

Fra TR-områdemøderne 25. og 26. februar 2020

Fra TR-områdemøderne 17. og 19.09.2018

Fra TR-møde 3. maj 2018

Fra TR-områdemøder 25. og 26. september 2017

Fra TR-områdemøder 21. og 22. november 2016

Fra TR-områdemøde 21. september 2016