Møder for regionale TR

Der holdes fire heldagsmøder årlig for TR på det regionale område. I 2022 holdes de to af dagene sammen som et TR/KB-seminar.

Udover nedenstående møder er der mulighed for at deltage i møderne for AMiR-TR-ledere.

Disse finder du her: Temadage for AMiR, ledere og TR 2022 | Kreds Nordjylland, DSR

 

Møder i 2023:

7. februar

Dagsorden:

08:30 – 09:00 Fælles morgenmad
09:00 – 09:05 Velkomst
09:00 – 10:00 Den politiske situation i Danmark efter folketingsvalget /Mathilde Djernvad
Mathilde er chef for DSR’s politik og analyse.
10:00 – 10:15 Pause /mails m.m.
10:15 – 11:45 Oplæg fra Rikke Viemose om sexismens ubevidste gennemsyring af vores kultur igennem tiden, og hvilke udfordringer det medfører i
kampen for ligestilling og ligeløn.
11:45 – 12:00 Pause /mails m.m
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 13:30 Nyt fra kredsen – Politisk drøftelse
13:30 – 14:00 Gruppearbejde
14:00 – 14:15 Pause /mails m.m
14:15 – 15:00 Det sammenhængende sundhedsvæsen
15:00 – 15:30 Afrunding af dagens program.

  • 23. maj
  • 26. september
  • 28. november