Møder for regionale TR

Der holdes fire heldagsmøder årlig for TR på det regionale område.

Mødekalender TR regional

Program findes under de enkelte datoer.

VIRTUELT AMiR - FTR - TR - ledere temadag 10. februar 2021 (UDSAT)

Temadagen er udsat pga. problemer med dobbeltbooking.

Der vil snarest komme ny dato.

 

Sted: Virtuelt

Tidspunkt: Formiddag eller eftermiddag

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion).

VIRTUELT TR områdemøde 9. marts 2021

Sted: Virtuelt

Tidspunkt: Kl. 12.00 - 15.30

Grundet 'forplejning' er tilmeldingsfristen senest onsdag den 24. februar 2021 kl. 10.00.

PROGRAM:

 1. Velkomst
 2. OK 21 forligene - både de generelle og specifikke
 3. Urafstemning
 4. Hvad hvis vi kommer i konflikt?
 5. Kommunikation og formidling med medlemmerne
 6. Hvad skal vi arbejde sammen om efter OK21.....LIGELØN
 7. Eventuelt

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet.

 

VIRTUELT AMiR - FTR - TR - ledere temadag 19. april 2021

Såfremt der er slides fra mødet, som er tilgængelig for deltagerne, kan I finde det her.

Tema: ”Hold fast i din mentale sundhed og trivsel under corona krisen”

Plakat: Møde for AMiR, TR, FTR og ledere 19.04.2021

 

Sted: Virtuelt via Zoom

Tidspunkt: Kl. 13 - 15

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion).

VIRTUELT TR områdemøde 19. maj 2021

Rammeprogram:

Ligeløn med oplæg af Astrid Elkjær

Foredrag om 'Hvordan håndterer vi frustrationer, bøvl og urimelige belastninger på en god måde' v/Storm Steensgaard

Ovenstående oplægsholdere er med forbehold ift. at de kan deltage den 19. maj 2021.

AMiR - FTR - TR - ledere temadag 13. september 2021

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

Rammeprogram udkommer ca. 7 uger før arrangementet.

TR områdemøde 21. september 2021

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 8.30 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.00

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel.

 

Kaffe/brød og indtjekning fra kl. 08.00.

Rammeprogram udkommer ca. 7 uger før arrangementet

TR områdemøde 23. november 2021

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 8.30 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.00

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel.

 

Kaffe/brød og indtjekning fra kl. 08.00.

Rammeprogram udkommer ca. 7 uger før arrangementet

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 24. februar 2020

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

PROGRAM: Undervisningsprogram Handlekraftige fællessakber 24.02.2020

Temadag om arbejdsmiljø mandag den 24. februar 2020.

“Den stærke TRIO”

På temadagen vil du få idéer og redskaber til, hvordan I kan styrke jeres samarbejde i TRIO’erne og styrke arbejdsfællesskaberne gennem involvering, så I bedre opnår fælles mål/bedre arbejdsmiljø. Dagen lægger i høj grad op til at arbejde med konkrete sager fra dagligdagen. Mød gerne op som hel TRIO!

Tilmed dig som en hel TRIO.

Er du en del af en TRIO, som samlet ønsker at deltage på temadagen, så kontakt Lone Holmberg Busch eller Kristian Cronwald direkte for tilmelding. Har du som TR en AMiR, der er medlem af en anden faglig organisation, er det mulighed for at invitere vedkommende med denne dag.

Som deltager på temadagen får du udleveret bogen “Deltagereffekten”, skrevet af Bjørn Hansen og Rune Baastrup.

Oplægsholder på temadagen er Bjørn Hansen, direktør Deltager Danmark og Annemarie Schiøler, konsulent i Kvæsthuset.

Temadagen vil veksle mellem oplæg, drøftelser og arbejde med konkrete udfordringer fra jeres praksis.

TR-område møde 26. februar 2020

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 08.30 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.00

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel.

 

Rammeprogram

Kl. 08.30 - 08.45  Velkomst

Kl. 08.45 - 09.45  Opfølgning på undervisning om MED (fra TR-områdemøde maj 2019)

Kl. 09.45 - 10.00  Pause

Kl. 10.00 - 11.00  Ligeløn og ligestilling

Kl. 11.00 - 11.15  Pause

Kl. 11.15 - 12.15  Opfølgning på forhandling (fra TR-områdemøde november 2019)

Kl. 12.15 - 13.00  Frokost

Kl. 13.00 - 14.30  Budget 2021 (opfølgnng fra TR-områdemøde september 2019)

Kl. 14.30 - 14.45  Kaffe

Kl. 14.45 - 15.30  Nyt fra Kredsen

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 15. april 2020 (AFLYST)

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

Rammeprogram udkommer ca. 7. uger før arrangementet.

TR-område møde 18. maj 2020 (AFLYST)

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 8.30 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.00

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel.

 

 

MØDET AFLYST

AFLYST Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 14. september 2020

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

Rammeprogram udkommer ca. 7. uger før arrangementet.

AFLYST TR-områdemøde 16. september 2020

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 8.30 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.00

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel.

 

Kaffe/brød og indtjekning fra kl. 08.00.

Rammeprogram

Kl. 08.30 - 12.00     Syge sygeplejersker v/Carsten Richards, faglig konsulent i Videnscenter Light (DSR), nærmere beskrivelse af program følger

Kl. 12.00 - 12.45     Frokost

Kl. 12.45 - 15.30     OK21 og nyt fra kredsen

AFLYST TR-KB seminar 23. november 2020

Sted: Scandic, Hadsundvej 200, 9200 Aalborg Ø

Tidspunkt: Kl. 8 - 17 

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

Rammeprogram udkommer ca. 7 uger før arrangementet.

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 6. februar 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

Arbejdsskader og hvordan man skaber læring af dem

Temadagen den 6. februar tager afsæt i AMiR’s og leders udfordringer i at forebygge og håndtere arbejdskader og arbejdsbetingede lidelser.

Derfor vil der på temadagen blive orienteret om de forskellige faser i en anmeldelse og behandling af en arbejdsskade (Anmeldelse, analyse, behandling, afgørelse m.m.).

Vi får besøg af en konsulent fra DSR’s Arbejdsskadeteam. Regionen fortæller om, hvordan arbejdsskader analyseres og anvendes til at forebygge gentagelser. En sygeplejerske, som har oplevet en arbejdsskade kommer og fortæller sin historie.

 

PROGRAM

Temadag 08.02.2019

TR-område møde 26. februar 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

PROGRAM

Kl. 09.00 - 09.15  Velkomst og gennemgang af dagens program

Kl. 09.15 - 10.45  Den nye ferieaftale (oplæg + spørgsmål ved Elise Hammer, juridisk chef, Kvæsthuset)

Som forberedelse til emnet 'Den ny ferieaftale' kan I med fordel læse, hvad DSR har skrevet:

https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/din-situation/ferie/vaerd-at-vide-om-de-nye-ferieregler

Kl. 10.45 - 11.45  'Nu og her indsats - med fokus på normeringer'

Kl. 11.45 - 12.30  Frokost

Kl. 12.30 - 15.00  Handlekraftige fællesskaber (ved Henrik Brandt, konsulent, organisationsafdelingen i Kvæsthuset)

I ca. 3 timer skal vi tale om og arbejde med temaet ”Handlekraftige fællesskaber”. Vi kommer til at arbejde med:

 • Hvorfor har DSR valgt en strategi med Handlekraftige fællesskaber?
 • Hvad er Handlekraftige fællesskaber og hvordan bygger vi dem op?
 • Hvad kunne være aktuelt at arbejde med sammen med mine medlemmer?
 • Hvordan kommer vi i gang med at engagere medlemmerne?

 

Kl. 15.00 - 16.00  Opfølgning på TR/KB seminar november 2018 og andet nyt fra kredsen

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 8. april 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

Faglig forsvarlighed, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø

Sygeplejersker og deres ledere udfordres hver dag ift. faglig forsvarlighed. Der indføres nye behandlinger, effektiviteten øges, krav til sektorovergange øges osv. osv.

Fagligheden er vigtig for alle sygeplejersker - og har stor betydning for sygeplejerskers arbejdsmiljø.

På denne temadag vil du som AMiR, leder og TR/FTR få indspark, der kan hjælpe med at forstå kompleksitet, forventninger og regler som har betydning for fagligheden.

Styrelsen for patientsikkerhed fortæller om deres arbejde med at sikre faglighed, patientsikkerhed og UTH.

Sygeplejechef fra Aalborg Kommune Helen Kæstel kommer og beskriver ledelsens faglige forventninger til sygeplejersker.

Lektor Patrick Kærsdam Telléus fra Aalborg Universitet fortæller om undersøgelsen af forskellene i etik og moral hos sundhedspersonale i sygehusvæsenet.

Oplæggene vil danne baggrund for drøftelser om, hvordan vi kan arbejde videre for at sikre faglig forsvarlighed, gode arbejdsvilkår og understøtter et stærkt arbejdsmiljø.

Program

9.00 – 9.30 Velkomst og introduktion til dagen

9.30 – 11.30 Faglighed, patientsikkerhed og UTH
v/Mary-Ann Steenbryggen Christiansen og Mette Toft Thorsen, oversygeplejersker Styrelsen fra patientsikkerhed

11.30 – 12.00 Opsamling

12.00 – 12.30 Frokost

12.30 – 13.30 Faglighed og arbejdsvilkår set ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv
v/Helen Kæstel, chefsygeplejerske ved Aalborg Kommune

13.30 – 15.15 Betydningen af forskelle i etik og moral hos sundhedspersonale
v/Patrick Kærsdam Telléus, lektor Aalborg Universitet

15.15 – 15.45 Opsamling på dagen

15.45 Tak for i dag v/Helle Kjærager Kanstrup

 

Inspiration til temadagen:
Pjece Faglig Forsvarlig
https://dsr.dk/sites/default/files/24/faglig_forsvarlig.pdf

Artikel om forskelle i etik og moral
https://www.nyheder.aau.dk/2018/nyhed/her-er-forskellen-paa-laeger-og-sygeplejerskers-etik-og-moral.cid377685

TR-område møde 22. maj 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

TEMA: MED-arbejdet

Rammeprogram

Kl. 08.30 - 11.45   Faktastof om MED

Kl. 11.45 - 12.30   Frokost

Kl. 12.30 - 14.15   Arbejdsværksted (fokus områder FØR - UNDER - EFTER mødet)

Kl. 14.15 - 14.30   Kaffepause

Kl. 14.30 - 15.30   Nyt fra kredsen

 

Under faktastof om MED kommer vi indenom følgende:

Hvad betyder medbestemmelse og medindflydelse egentlig? Reel indflydelse og ikke kun informationer

Hvor er der hjemmel til under disse rettigheder?

Hvilke rettigheder har vi til at få noget sat på dagsordenen?

Hvad hvis et punkt afvises til dagsordenen? Hvad kan vi så gøre?

Hvad hvis beslutninger – som hører under MED-arbejdet – besluttes udenom MED? Hvad kan vi gøre? Muligheder og sanktioner?

Kan og hvordan løftes sager højere op i MED-systemet?

Betydningen af en forretningsorden i MED?

Kan man få særstandpunkt ført til referat?

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 26. september 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

PROGRAM: Stress og trivsel, 26.09.2019

 

TR-område møde 24. september 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 8.30 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.00

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel.

 

PROGRAM

Kl. 08.30 - 09.30  Nyt fra kredsen

Kl. 09.30 - 10.00  Pause

Kl. 10.00 - 12.00   v/Niels Kristian Andersen, Fuldmægtig, Cand.scient.pol., Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital

 • Den regionale økonomi / økonomiaftalen - hvordan påvirker den det regionale budget og hvilke muligheder giver det regionen (herunder det politiske årshjul og 'kilder')
 • Læs og forstå det regionale budget

Kl. 12.00 - 12.30   Frokost

Kl. 12.30 - 13.30   v/Niels Kristian Andersen, Fuldmægtig, Cand.scient.pol., Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital

 • Hvordan forholder TR sig til det lokale budget? Herunder dialog om, hvad der kan 'skrues' på og hvad de 'gode spørgsmål' kan være

Kl. 13.30 - 14.00   Hvad kan TR gå hjem og arbejde videre med? Samtidig kaffepause

Kl. 14.00 - 15.00  Lokalløn og lønbarometer (v/Charlotte Vinderslev fra Kvæsthuset)

Kl. 15.00 - 15.30  Vision og værdigrundlag (v/repr. fra kredsformandskabet)

 

TR-område møde 26. februar 2018

Fælles med TR fra det kommunale område.

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

PROGRAM

 1. Velkomst
 2. OK18
 3. Kongressen 2018 (emner til debat, mulige forslag og fælles hovedorganisation FTF/LO)
 4. Nyt fra kredsen, herunder opfølgning fra tidligere TR-områdemøder

(der kan ske ændringer i rækkefølgen af punkterne)

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 27. februar 2018

Overordnet om de tre temadage i 2018

Sygeplejersker bliver jævnligt udfordret på deres arbejdsvilkår. Ofte sker det ved, at den enkelte sygeplejerske bliver truet på sin integritet. 

Dette skyldes manglende sammenhæng mellem opgaver/ressourcer, og deraf følger pres på fagligheden.

På temadagene for AMiR, Ledere og (F)TR i 2018, vil vi arbejde for, at fokus flyttes fra den enkelte til det fælles.

 

Temadagen tirsdag 27. februar 2018

Trivsel og robusthed/robuste organisationer

Det er in at tale om robuste medarbejdere, men i stedet bør vi fokusere på, hvordan vi skaber robuste arbejdspladser/organisationer.

Ledende psykolog på Arbejdsmedicinsk Enhed, Pia Ryom, vil på denne temadag indvie os i den seneste viden på området, og sammen udarbejder vi redskaber til, hvordan vi på den enkelte arbejdsplads kan skabe de bedste vilkår for medarbejdere og kollegaer.

 

Oplæg ved Pia K. Ryom, ledende psykolog, Arbejdsmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Program

Kl. 08.30 – 09.00    Kaffe i kantinen

Kl. 09.00 – 09.15    Velkomst ved Helle Kanstrup. Kredsnæstformand

Kl. 09.15 – 12.00    

 • Hvad er trivsel?
 • Hvad er mental robusthed og hvordan hjælper det os?
 • Hvad kendetegner robuste arbejdspladser/organisationer?

Kl. 12.00 – 13.00    Frokost

Kl. 13.00 – 15.00    Hvordan kan vi som AMiR/TR og ledere arbejde for at skabe trivsel og robuste arbejdspladser / organisationer?

Kl. 15.00 – 16.00    Evt. opsamling.

                                  Erfaringsudveksling og evaluering   

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 16. april 2018

AFLYST

 

Overskrift for temadage om arbejdsmiljø i 2017

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR og TR. Vi opfordrer til samkørsel

 

Det vil fremgå af programmet, om F(TR) også er målgruppen for dette møde.

 

TR-område møde 30. maj 2018

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

RAMMEPROGRAM

Kl. 09.00 - 09.15   Velkomst + gennemgang af dagens program

Kl. 09.15 - 11.15    Lønsedlen og arbejdstidsopgørelsen fra A til Z, ved Lene Thygesen, Senior consultant (Silkeborg Data)

                                 - Hvordan er sammenhængen

                                -  Hvad betyder ikonerne

                                 - Hvordan vises reguleringer

                                 - Hvordan afrundes skatteberegningen

                                 - Hvordan optælles afspadseringsregnskabet

                                 - Hvad er beregningen, når afspadseringen udbetales

                                 - Hvordan vises fravær og diverse saldi

Herefter er emnerne:

Opfølgninge fra kongressen 2018: Hvad blev besluttet og hvordan arbejdes der nu videre med beslutningerne.

Opfølgning OK18 forligene, herunder urafstemning og erfaringer fra nødberedskabsforhandlingerne

Andert nyt fra kredsen, herunder diverse opfølgning fra tidligere TR-områdemøder

TR-område møde 19. september 2018

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

Program

Kl. 09.00 - 09.05   Velkomst

Kl. 09.05 - 10.30   OK18 Det videre arbejde med tolkning/afgrænsning og implementering

                               Nyt ift. evaluering af Lønmodellen

Kl. 10.30 - 10.50   Pause

Kl. 10.50 - 11.30   Tilbud til stressramte medlemmer i DSR v/kredsens arbejdsmiljøgruppe oversigt over relevante aktoerer og tilbud til stressramte medlemmer i DSR

Kl. 11.30 - 12.00   Persondataforordningen + drøftelse i grupper  v/Iben Gravesen, kredschef

Kl. 12.00 - 12.45   Frokost

Kl. 12.45 - 13.30   Den nye ferielov + drøftelse i grupper v/Iben Gravesen, kredschef

Kl. 13.30 - 14.00   Opfølgning på TR's rolle ift. nyansatte v/Connie Søderberg, faglig konsulent (se * 1 nedenfor)

Kl. 14.00 - 14.20   Pause og kaffe

Kl. 14.20 - 14.45   Status på Sundhedsaftaler 2019

Kl. 14.45 - 15.15   Besparelser

Kl. 15.15 - 16.00   Nyt fra kredsen

*  1: Som forberedelse til dette punkt bedes I hver især forberede ift. følgende tre spørgsmål

a) Hvad har I taget af tiltag på jeres arbejdsplads siden vi drøftede det på tidligere TR-områdemøde

b) Hvad har I fået ud af jeres tiltag?

c) Er I stødt på nogle udfordringer/problemer ift. jeres indsats

 

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 26. september 2018

Målgruppe: Ledere / (F)TR / AMiR temadage

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel

 

Målgruppe: AMiR, TR, FTR og ledere

 

Tema: Trivsel, relationer og compassion

Det er centralt at fokusere på egen trivsel. For trivsel- eller psychological well-being – handler om ikke blot at have det godt – det er tæt koblet med vores faglige kompetencer, det gode samarbejde og vores robusthed.

Psykolog Eva Hertz er oplægsholder hele dagen.

Læs mere om Eva Hertz: https://mentalrobusthed.dk/om-os/

PROGRAM Temadag 26092018 DSR Kreds Nordjylland

TR/KB seminar 20. og 21. november 2018

Sted: Himmerlands Golft & Spa Resort, Centervej 1, 9640 Farsø

Tidspunkt: Kl. 8 på første dagen til kl. 16 på 2. dagen.

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

20. november 2018

Kl. 08.15 – 09.00        Kaffe/brød ved ankomst

Kl. 09.00 – 09.45        Velkomst ved Jytte Wester: Det politiske verdensbillede og DSR's kommende indsatser

Kl. 09.45 – 09.55        Rammesætning af seminaret ved Peter Korslund, facilitator på seminaret

                                     '5 minutters strækkeben' pause i lokalet

Kl. 10.00– 12.00        1. tema Uddannelse - studieforløb - og første sygeplejerske job -> hvad stiller det af krav til  abejdspladserne?

                                     (oplæg fra SLS-repræsentant, repræsentanter fra UCN og Jytte Wester)

Kl. 12.00 – 13.00        Frokost + pause

Kl. 13.00 – 16.00        (tema 2) Langvarige løsninger for det gode arbejdsmiljø

                                      v/Rikke Høgsted, psykolog og forfatter

                                      (kaffe i en pause)

Kl. 16.00 – 17.00         Dialog om 2. tema

Kl. 17.45 – 19.15         Middag

Kl. 19.30 – 21.00         HUMOR og TROMMER

 

21. november 2018

Kl. 08.00 – 09.00        Morgenmad

Kl. 09.00 – 09.15        Oplæg ved Jytte Wester om kredsens tilbud til TR

Kl. 09.15 – 10.30        Forventninger til tilbuddene til TR i 2019

Kl. 10.30 – 11.00        Pause

Kl. 11.00 – 12.00        Præsentation og dialog i plenum om forslag

Kl. 12.00 – 13.00        Frokost + pause

Kl. 13.00 – 15.45        (tema 3) Hvordan får vi sundhedsvæsnet til at hænge sammen (med efterfølgende dialog)

                                     v/Mickael Beck, professor Aarhus Universitet

                                     (kaffe i en pause)

Kl. 15.45 – 16.00        Evaluering og tak for denne gang

TR-område møde 27. november 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 8.30 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.00

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

PROGRAM

 

Tema: LØN

Kl. 08.00 - 08.30  Morgenkaffe/-brød

Kl. 08.30               Velkomst

Kl. 08.35 - 09.45  Lønforhandling

Kl. 09.45 - 10.00  Pause

Kl. 10.00 - 12.00  TR's egen rolle ved nyansættelser

Kl. 12.00 - 12.45  Frokost

Kl. 12.45 - 13.15 Præsentation og opfølgning på 'redskaber'

Kl. 13.15 - 14.15 Træning i løntjek

Kl. 14.15 - 14.30  Kaffepause

Kl. 14.30 - 15.00  Evaluering af TR-områdemøder 2019 og forslag til 2020

Kl. 15.00 - 15.30  Nyt fra kredsen