Møder FTR kommunal

Datoer for aftalte møder fremgår af denne side. Der holdes som udgangspunkt 8 årlige møder.

Møder i 2023:

  • 16. januar
  • 6. marts
  • 24. april
  • 12. juni
  • 4. september
  • 9. oktober (sammen med FTR-regional)
  • 6. november
  • 11. december

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

Dagsorden: Sendes ud på mail en uge før mødet