Møder FTR kommunal

Datoer for aftalte møder fremgår af denne side. Der holdes som udgangspunkt 8 årlige møder.

Møder i 2022

  • 18. januar
  • 8. marts
  • 26. april (sammen med FTR regional)
  • 23. maj
  • 22. august
  • 26. september
  • 26.  oktober
  • 21. november (sammen med FTR regional)

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 15.30. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

Dagsorden: Sendes ud på mail 1 uge før mødet