Møder mellem SLS og kredsen

Kredsen mødes regelmæssigt med SLS-bestyrelserne i Kreds Nordjylland.

I 2019 er der aftalt frem møder. De falder på følgende datoer:

  • 14. februar (holdes i Aalborg)
  • 18. marts (holdes i Aalborg)
  • 29. maj (holdes i Aalborg)
  • 19. september (holdes i Hjørring)
  • 28. november (holdes i Aalborg)