Møder mellem SLS og kredsen

Kredsen mødes regelmæssigt med SLS-bestyrelserne i Kreds Nordjylland.

I 2020 er der aftalt frem møder. De falder på følgende datoer:

  • 15. februar (holdes i Aalborg)
  • 17. marts (holdes i Aalborg)
  • 20. maj (holdes i Aalborg)
  • 10. september (holdes UCN Hjørring)
  • 26. november (holdes i Aalborg)