Møder mellem SLS og kredsen

Kredsen mødes regelmæssigt med SLS-bestyrelserne i Kreds Nordjylland.

  • 26. november 2020 kl. 16.30 - 19.30 (holdes i Aalborg)

I 2021 er der aftalt fem møder. De falder på følgende datoer:

  • 17. februar kl. 16.30 - 19.30 (holdes UCN Aalborg)
  • 22. marts kl. 16.30 - 19.30 (holdes i Aalborg på kredskontoret)
  • 31. maj kl. 16.30 - 19.30 (holdes i Aalborg på kredskontoret)
  • 15. september kl. 16.30 - 19.30 (holdes UCN Hjørring)
  • 2. december kl. 16.30 - 20.30 (holdes i Aalborg på kredskontoret)