Sygeplejerskeklubber

I Kreds Nordjylland har vi mange lokale klubber for sygeplejersker, hvor du kan dyrke fællesskabet med dine kolleger i din kommune, dit lokalområde eller din arbejdsplads.

Nordjyske klubber

I øjeblikket er der oprettet nedenstående klubber i Kreds Nordjylland. Ønsker du at vide mere om klubbernes områdeafgrænsning og aktiviteter, kan du kontakte formanden for klubben.

 

Klubben i Hjørring Kommune

Ditte Vase Buchhave

E-mail: ditte.vase.buchhave@hjoerring.dk

 

Klubben i Vesthimmerlands Kommune

Heidi Gas Sibbesen

E-mail: hgsi@vesthimmerland.dk

 

Sygeplejerskeklubben på Sygehuset i Frederikshavn

Anne-Grethe Hauge Nielsen

E-mail: anmeo@rn.dk

 

Sygeplejerskeklub Rebild

Mette Margarete Thomsen

E-mail: mmth@rebild.dk

 

Faglig klub for sygeplejersker i hospitalspsykiatrien i Region Nordjylland

Lis Nielsen

E-mail: lis.nielsen.1@rn.dk

 

Faglig klub for sygeplejersker ansat i Aalborg Kommune

Kirsten Tingdal Rasmussen

E-mail: ktr-aeh@aalborg.dk

 

Mariagerfjord Sygeplejerskeklub

Hanne Lundsgaard

E-mail: hahoj@mariagerfjord.dk

Læs mere om klubben i Mariagerfjord her.

 

Klub for sygeplejersker i socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune

Rosa Marie Carlsen

E-mail: Rosa-Marie.Carlsen@99454545.dk

 

Er der rettelser til ovenstående oplysninger bedes disse meddelt kredskontoret på mail nordjylland@dsr.dk

 

Oprettelse af klub for sygeplejersker - hvordan kommer I i gang?

Har I ikke en klub hos jer, men går med overvejelse om at oprette en, kan I læse mere i nedenstående tekst.

I Nordjylland støtter vi etableringen af nye klubber ved:

  • at give tilbud om, at vi kan komme ud og fortælle om, hvordan man kan komme i gang, og hvad man kan bruge en klub til
  • at være vært ved kaffe og brød, når I holder orienteringsmøde om etablering af klub
  • at give råd og vejledning
  • at være i dialog med klubbestyrelserne om aktiviteter. Der er eksempelvis mulighed for at arrangere lokale medlemsmøder
  • at støtte økonomisk ved etablering af ny klub. Støtten er kr. 100 pr. medlem af klubben på opstartstidspunktet. Dog minimum kr. 5.000 og max. kr. 10.000.

Retningslinjer Klubber for sygeplejerkser 

Basisvedtægter for klubber

Har du spørgsmål kan du kontakte: Politisk chefkonsulent Morten Lykke Væver, mail moh@dsr.dk