Temadage for AMiR, ledere og TR

På denne side findes de planlagte temadage for målgruppen.

Mødekalender for AMiR / ledere / TR

Program findes under de enkelte datoer ca. 7 uger før arrangementet.

AMiR / (F)TR / leder temadag 6. februar 2019

Såfremt der er slides fra mødet, som er tilgængelig for deltagerne, kan I finde det her.

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

Program udgives ca. 7 uger før mødet.

AMiR / (F)TR / leder temadag 8. april 2019

Såfremt der er slides fra mødet, som er tilgængelig for deltagerne, kan I finde det her.

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

Program udgives ca. 7 uger før mødet.

AMiR / (F)TR / leder temadag 26. september 2019

Såfremt der er slides fra mødet, som er tilgængelig for deltagerne, kan I finde det her.

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

Program udgives ca. 7 uger før mødet.

AMiR / (F)TR / leder temadag 27. februar 2018

Såfremt der er slides fra mødet, som er tilgængelig for deltagerne, kan I finde det her.

 

Overordnet om de tre temadage i 2018

Sygeplejersker bliver jævnligt udfordret på deres arbejdsvilkår. Ofte sker det ved, at den enkelte sygeplejerske bliver truet på sin integritet. 

Dette skyldes manglende sammenhæng mellem opgaver/ressourcer, og deraf følger pres på fagligheden.

På temadagene for AMiR, Ledere og (F)TR i 2018, vil vi arbejde for, at fokus flyttes fra den enkelte til det fælles.

 

Temadagen tirsdag 27. februar 2018

Trivsel og robusthed/robuste organisationer

Det er in at tale om robuste medarbejdere, men i stedet bør vi fokusere på, hvordan vi skaber robuste arbejdspladser/organisationer.

Ledende psykolog på Arbejdsmedicinsk Enhed, Pia Ryom, vil på denne temadag indvie os i den seneste viden på området, og sammen udarbejder vi redskaber til, hvordan vi på den enkelte arbejdsplads kan skabe de bedste vilkår for medarbejdere og kollegaer.

Oplæg ved Pia K. Ryom, ledende psykolog, Arbejdsmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Program

Kl. 08.30 – 09.00    Kaffe i kantinen

Kl. 09.00 – 09.15    Velkomst ved Helle Kanstrup. Kredsnæstformand

Kl. 09.15 – 12.00    

  • Hvad er trivsel?
  • Hvad er mental robusthed og hvordan hjælper det os?
  • Hvad kendetegner robuste arbejdspladser/organisationer?

Kl. 12.00 – 13.00    Frokost

Kl. 13.00 – 15.00    Hvordan kan vi som AMiR/TR og ledere arbejde for at skabe trivsel og robuste arbejdspladser / organisationer?

Kl. 15.00 – 16.00    Evt. opsamling.

                                  Erfaringsudveksling og evaluering   

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

AMiR / (F)TR / leder temadag 16. april 2018

AFLYST

Det kommer til at fremgår af programmet, om (F)TR også er målgruppe.

AMiR / (F)TR / leder temadag 26. september 2018

Såfremt der er slides fra mødet, som er tilgængelig for deltagerne, kan I finde det her.

 

Målgruppe: AMiR, TR, FTR og ledere

 

Tema: Trivsel, relationer og compassion

Det er centralt at fokusere på egen trivsel. For trivsel- eller psychological well-being – handler om ikke blot at have det godt – det er tæt koblet med vores faglige kompetencer, det gode samarbejde og vores robusthed.

Psykolog Eva Hertz er oplægsholder hele dagen.

Læs mere om Eva Hertz: https://mentalrobusthed.dk/om-os/

PROGRAM: Temadag 26092018 DSR Kreds Nordjylland

AMiR / (F)TR / leder temadag 7. februar 2017

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR og TR. Vi opfordrer til samkørsel.

Program

Tema: Stress - Hvad er det? Hvordan spotter vi skadeligt stress og hvad kan vi gøre for at forebygge det i dagligdagen.

Mål for dagen er, at du har fået en større viden om stress og får værktøjer, så du kan sætte skadeligt stress på dagsordenen på din egen arbejdsplads.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, gruppearbejde og drøftelser i plenum.

Oplægsholder: Arbejdsmiljøkonsulent Jette Wied Hatting, DSR Kreds Midtjylland

 

 

AMiR / (F)TR / leder temadag 26. april 2017

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR og TR. Vi opfordrer til samkørsel.

 

Overskrift for temadage om arbejdsmiljø i 2017 i Kreds Nordjylland:

”Tidens styringsrationaler udfordrer sygeplejerskers faglighed og belaster dermed deres arbejdsmiljø væsentligt.

Årets temadage om arbejdsmiljø handler om sammenhængen mellem faglighed og arbejdsmiljø, og hvad vi kan gøre for, at sygeplejersker ikke bliver syge af deres arbejde.”

 

Den første temadag 07. februar 2017 handlede om stress.

På de næste to temadage 26.04.17 og 27.09.17 vil Christina Holm-Peteresen fra KORA om formiddagen komme med oplæg om styringsudfordringerne og deres betydning for sygeplejerskernes arbejdsvilkår.

Oplæggene diskuteres videre om eftermiddagen og relateres til de lokale betingelser.

Temadagene kan koble sig på hinanden, men giver også mening enkeltvis.

 

Indhold 26.04.17

  • Kunsten at kunne jonglere de mange styringslogikker i det moderne sundhedsvæsen
  • Styringslogikker og værdier i sundhedsvæsnet –  fra fagbureaukrati til koncernfabrik
  • Styringsrationaler og værdier i sundhedsvæsnet og kunsten at lære at navigere heri

 

Indhold 27.09.17

  • Hvad sker der med medarbejderindflydelse og mulighederne for at ytre sig, når kritiske røster bliver et problem for koncernimage?

 

 

AMiR / (F)TR / leder temadag 27. september 2017

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel

 

Overskrift for temadage om arbejdsmiljø i 2017 i Kreds Nordjylland:

”Tidens styringsrationaler udfordrer sygeplejerskers faglighed og belaster dermed deres arbejdsmiljø væsentligt.

Årets temadage om arbejdsmiljø handler om sammenhængen mellem faglighed og arbejdsmiljø, og hvad vi kan gøre for, at sygeplejersker ikke bliver syge af deres arbejde.”

 

Denne tredje temadag - den 27. september 2017 - sætter fokus på, hvordan kan vi som sygeplejersker påvirke udviklingen i sundhedsvæsenet ud fra et professionsstrategisk perspektiv. På temadagen er lederforeningen repræsenteret og vil fremlægge undersøgelse om ledernes arbejdsmiljø.

Hvordan kan vi gå fra at se begrænsninger til at se potentialer og dermed bevæge os fra at være offer til at være aktør?

Målet med temadagen er: Ud fra oplæg at komme med bud på, hvordan kan vi sammen skabe nye veje til at forbedre arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for alle sygeplejersker.

Program:

8.30 – 9.00       Morgenkaffe

9.00 – 9.15       Velkomst

9.15 – 12.15    Oplæg

Henning Jørgensen, professor, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Læs evt. artikel s. 43 – s. 58 i ”Bladet fra munden” af Henning Jørgensen
Genvej "Bladet fra munden"

Jeanette Palmer, næstformand, Lederforeningen DSR
Læs evt. ”Ledende sygeplejerskers lederliv”
Genvej ”Ledende sygeplejerskers lederliv”

12.15 – 13.00  Frokost

13.00 – 15.30 Hvordan medskaber vi fremtidens gode arbejdsplads – gode arbejdsvilkår.

Peter Korslund, konsulent faciliterer denne proces.

15.30 – 16.00 Opsamling og tak for i dag.