Temadage for AMiR, ledere og TR 2022

På denne side findes de planlagte temadage for målgruppen. Som udgangspunkt holdes 3 møder årlige.

  • FLYTTET til 27. april fra 9. februar

Dagen omhandler trivsel og forebyggelse af arbejdsrelateret stress

Vi ikke kan stoppe den foranderlige og travle verden, som vi lever i, men vi kan forsøge lære at navigere i den.

Vi må derfor vide noget om stress og mistrivsel for at kunne surfe på bølgen. Samtidig skal vi vide noget om, hvordan vi som mennesker reagerer, når vi bliver presset. Derved kan vi bedre forebygge og spotte stress i tide.

Det bidrager til stærkere arbejdsfællesskaber med blik for både individ, gruppe, ledelse og organisation.  

Dagen vil koncentreres om følgende to emner:

Hvad er stress, hvordan reagerer mennesker under pres, og hvordan spottes  trivsel og mistrivsel på  arbejdspladser? 

Hvordan kan man som TRIO/ tillidsvalgt understøtte organisationen, det både ift. kolleger og fællesskabet?

Dagen vil består af både oplæg og læringsprocesser i grupper.

Oplægsholder og facilitator på dagen er Pernille Vibjerg Bech, som er udviklings-og proceskonsulent inden for det psykiske arbejdsmiljø. Hun er uddannet socialrådgiver og cand.mag. i læring og forandringsprocesser. Siden 2001 har hun arbejdet med stress og mennesker i svære situationer i relation til arbejdsmarkedet. Hun har blandt andet arbejdet som stresskonsulent på flere niveauer i det offentlige, og kender også til sygeplejen fra en ansættelse i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, hvor hun har arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent.

 

  • 27. april
  • 12. september

Såfremt der er slides fra mødet, som er tilgængelig for deltagerne, kan I finde det her.

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.