Møder for kommunale TR

Der holdes fire heldagsmøder årlig for TR på det kommunale område.

Mødekalender TR kommunale

Program findes under de enkelte datoer.

TR-område møde 27. februar 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

PROGRAM

Kl. 09.00 - 09.15  Velkomst og gennemgang af dagens program

Kl. 09.15 - 10.45  Den nye ferielov (oplæg + spørgsmål ved Elise Hammer, juridisk chef, Kvæsthuset)

Kl. 10.45 - 11.45  'Nu og her indsats - med fokus på normeringer'

Kl. 11.45 - 12.30  Frokost

Kl. 12.30 - 15.00  Handlekraftige fællesskaber (ved Henrik Brandt, konsulent, organisationsafdelingen i Kvæsthuset)

Kl. 15.00 - 16.00  Opfølgning på TR/KB seminar november 2018 og andet nyt fra kredsen

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 8. april 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

Rammeprogram udgives ca. 7 uger før arrangementet.

TR-område møde 21. maj 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

Rammeprogram udkommer ca. 7 uger før arrangementet.

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 26. september 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

 

Rammeprogram udgives ca. 7 uger før arrangementet.

TR-områdemøde 25. september 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

Rammeprogram udkommer ca. 7 uger før arrangementet.

TR-område møde 26. november 2019

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

Rammeprogram udkommer ca. 7 uger før arrangementet.

TR-områdemøde 26. februar 2018

Mødet er fælles med TR fra det regionale område.

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

PROGRAM

  1. Velkomst
  2. OK18
  3. Kongressen 2018 (emner til debat, mulige forslag og fælles hovedorganisation FTF/LO)
  4. Nyt fra kredsen, herunder opfølgning fra tidligere TR-områdemøder

(der kan ske ændringer i rækkefølgen af punkterne)

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 27. februar 2018

Overordnet om de tre temadage i 2018

Sygeplejersker bliver jævnligt udfordret på deres arbejdsvilkår. Ofte sker det ved, at den enkelte sygeplejerske bliver truet på sin integritet. 

Dette skyldes manglende sammenhæng mellem opgaver/ressourcer, og deraf følger pres på fagligheden.

På temadagene for AMiR, Ledere og (F)TR i 2018, vil vi arbejde for, at fokus flyttes fra den enkelte til det fælles.

 

Temadagen tirsdag 27. februar 2018

Trivsel og robusthed/robuste organisationer

Det er in at tale om robuste medarbejdere, men i stedet bør vi fokusere på, hvordan vi skaber robuste arbejdspladser/organisationer.

Ledende psykolog på Arbejdsmedicinsk Enhed, Pia Ryom, vil på denne temadag indvie os i den seneste viden på området, og sammen udarbejder vi redskaber til, hvordan vi på den enkelte arbejdsplads kan skabe de bedste vilkår for medarbejdere og kollegaer.

Oplæg ved Pia K. Ryom, ledende psykolog, Arbejdsmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital

Program

Kl. 08.30 – 09.00    Kaffe i kantinen

Kl. 09.00 – 09.15    Velkomst ved Helle Kanstrup. Kredsnæstformand

Kl. 09.15 – 12.00    

  • Hvad er trivsel?
  • Hvad er mental robusthed og hvordan hjælper det os?
  • Hvad kendetegner robuste arbejdspladser/organisationer?

Kl. 12.00 – 13.00    Frokost

Kl. 13.00 – 15.00    Hvordan kan vi som AMiR/TR og ledere arbejde for at skabe trivsel og robuste arbejdspladser / organisationer?

Kl. 15.00 – 16.00    Evt. opsamling.

                                  Erfaringsudveksling og evaluering   

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel.

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 16. april 2018

AFLYST

 

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

 

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR og TR. Vi opfordrer til samkørsel

Det vil fremgå af programmet, om F(TR) også er målgruppen for dette møde.

TR-område møde 29. maj 2018

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

RAMMEPROGRAM

Opfølgninge fra kongressen 2018: Hvad blev besluttet og hvordan arbejdes der nu videre med beslutningerne.

Opfølgning OK18 forligene, herunder urafstemning og erfaringer fra nødberedskabsforhandlingerne

Nyt fra kredsen, herunder diverse opfølgning fra tidligere TR-områdemøder

 

TR-område møde 17. september 2018

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

Kl. 09.00 - 09.05   Velkomst

Kl. 09.05 - 10.05   OK18 Det videre arbejde med tolkning/afgrænsning og implementering

Kl. 10.05 - 10.30   Opfølgning på drøftelsen på sidste TR-områdemøde om arbejdsmiljø og Sidsel Vinges rapport                               

Kl. 10.30 - 10.50   Pause

Kl. 10.50 - 11.30   Tilbud til stressramte medlemmer i DSR v/kredsens arbejdsmiljøgruppe oversigt over relevante aktoerer og tilbud til stressramte medlemmer i DSR

Kl. 11.30 - 12.00   Persondataforordningen + drøftelse i grupper  v/Iben Gravesen, kredschef

Kl. 12.00 - 12.45   Frokost

Kl. 12.45 - 13.30   Den nye ferielov + drøftelse i grupper v/Iben Gravesen, kredschef

Kl. 13.30 - 14.00   Opfølgning på TR's rolle ift. nyansatte v/Connie Søderberg, faglig konsulent (se * 1 nedenfor)

Kl. 14.00 - 14.20   Pause og kaffe

Kl. 14.20 - 14.45   Status på Sundhedsaftaler 2019

Kl. 14.45 - 15.15   Besparelser

Kl. 15.15 - 16.00   Nyt fra kredsen

*  1: Som forberedelse til dette punkt bedes I hver især forberede ift. følgende tre spørgsmål

a) Hvad har I taget af tiltag på jeres arbejdsplads siden vi drøftede det på tidligere TR-områdemøde

b) Hvad har I fået ud af jeres tiltag?

c) Er I stødt på nogle udfordringer/problemer ift. jeres indsats

Temadag for (F)TR/AMiR/ledere 26. september 2018

Sted: Kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Kl. 9.00 - 16.00. Der er kaffe/brød fra kl. 8.30

Vilkår: Du skal søge tjenestefri med løn fra din arbejdsgiver (der gives ikke refusion). Kredsen dækker udgifter til transport for AMiR, TR og FTR . Vi opfordrer til samkørsel

 

Målgruppe: AMiR, TR, FTR og ledere

 

Tema: Trivsel, relationer og compassion

Det er centralt at fokusere på egen trivsel. For trivsel- eller psychological well-being – handler om ikke blot at have det godt – det er tæt koblet med vores faglige kompetencer, det gode samarbejde og vores robusthed.

Psykolog Eva Hertz er oplægsholder hele dagen.

Læs mere om Eva Hertz: https://mentalrobusthed.dk/om-os/

Temadag 26092018 DSR Kreds Nordjylland

 

TR/KB seminar 20. og 21. november 2018

Sted: Himmerlands Golft & Spa Resort, Centervej 1, 9640 Farsø

Tidspunkt: Kl. 8 på første dagen til kl. 16 på 2. dagen.

Vilkår: Arbejdsgiver får dækket udgiften til løn, såfremt du skulle have været på arbejdet. Kredsen dækker udgifter til transport. Vi opfordrer til samkørsel

 

20. november 2018

Kl. 08.15 – 09.00        Kaffe/brød ved ankomst

Kl. 09.00 – 09.45        Velkomst ved Jytte Wester: Det politiske verdensbillede og DSR's kommende indsatser

Kl. 09.45 – 09.55        Rammesætning af seminaret ved Peter Korslund, facilitator på seminaret

                                     '5 minutters strækkeben' pause i lokalet

Kl. 10.00– 12.00        1. tema Uddannelse - studieforløb - og første sygeplejerske job -> hvad stiller det af krav til  abejdspladserne?

                                     (oplæg fra SLS-repræsentant, repræsentanter fra UCN og Jytte Wester)

Kl. 12.00 – 13.00        Frokost + pause

Kl. 13.00 – 16.00        (tema 2) Langvarige løsninger for det gode arbejdsmiljø

                                     v/Rikke Høgsted, psykolog og forfatter

                                     (kaffe i en pause)

Kl. 16.00 – 17.00         Dialog om 2. tema

Kl. 17.45 – 19.15         Middag

Kl. 19.30 – 21.00         HUMOR og TROMMER

 

21. november 2018

Kl. 08.00 – 09.00        Morgenmad

Kl. 09.00 – 09.15        Oplæg ved Jytte Wester om kredsens tilbud til TR

Kl. 09.15 – 10.30        Forventninger til tilbuddene til TR i 2019

Kl. 10.30 – 11.00        Pause

Kl. 11.00 – 12.00        Præsentation og dialog i plenum om forslag

Kl. 12.00 – 13.00        Frokost + pause

Kl. 13.00 – 15.45        (tema 3) Hvordan får vi sundhedsvæsnet til at hænge sammen (med efterfølgende dialog)

                                     v/Mickael Beck, professor Aarhus Universitet

                                     (kaffe i en pause)

Kl. 15.45 – 16.00        Evaluering og tak for denne gang