Klagevejledning

Er du ikke tilfreds med en afgørelse, vi har truffet i Kreds Nordjylland, kan du her læse, hvordan du klager over afgørelsen.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland lægger vægt på en høj kvalitet i sagsbehandlingen og betragter en klage som en mulighed for at blive bedre. Hvis du er utilfreds med den service, du har modtaget, har du derfor mulighed for at klage.

Der er mulighed for at klage over en afgørelse, der er truffet af Kreds Nordjylland eller den faglige konsulent, der har behandlet din sag.

Hvordan?

En klage fremsendes til kredschef Anne Pors Eriksen (abp@dsr.dk), som i første omgang vil kontakte dig for at klarlægge proceduren i den konkrete klagesag. Klagen skal indeholde en skriftlig redegørelse samt navn og medlemsnummer.

En konkret klage vil blive besvaret med en afgørelse, der lever op til forvaltningslovens krav:

- En begrundelse

- En beskrivelse af, hvilket grundlag afgørelsen er truffet på (love, bekendtgørelser, overenskomst m.v.)

Ved en skønsmæssig afgørelse fremgår hvilke omstændigheder, der er lagt vægt på ved skønnet.

Hvornår?

Du vil få svar på en klage inden for 4 uger. Herefter vil du få mulighed for at drøfte afgørelsen med kredschefen ved en opfølgende samtale.