Vision og strategi for arbejdsmiljø

Vision og strategi for arbejdsmiljø gælder for perioden 2020 - 2022.

Plakat til print: Vision og strategi vision og strategi AM 2020 - 2022

 

Vision

Sygeplejersker har et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet - til gavn for den enkelte sygeplejerske, faget og samfundet.

 

Strategi

Indflydelse

Kreds Nordjylland vil gennem samarbejde påvirke de interessenter, der har beføjelser og indflydelsesmuligheder til at sikre et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Interessenterne er arbejdsmarkedets parter, politikere, arbejdsgivere, tillidsvalgte, og det enkelte medlem m.fl.

 

Involvering

Kreds Nordjylland involverer aktivt medlemmer og tillidsvalgte for derigennem at understøtte det gode arbejdsmiljø/arbejdsliv.

Det er arbejdsgivers ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø – men en fælles opgave at løse dette.

Ved at involvere medlemmer, tillidsvalgte og ledere får Kreds Nordjylland viden om udfordringer, forventninger og holdninger. Dermed kan Kreds Nordjylland understøtte det gode arbejdsmiljø/arbejdsliv.

 

Nærhed

Kreds Nordjyllands holdning er, at opgaverne løses så tæt på medlemmerne som muligt.

Arbejdsmiljørepræsentanten er nøgleperson og spiller sammen med tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant en central rolle, når arbejdsmiljø skal sættes på dagsordenen – både i dagligdagen og i den strategiske planlægning af arbejdsmiljøindsatsen i MED.

Kreds Nordjyllands rolle er at støtte op om de udfordringer, der måtte være på arbejdspladsen ud fra medlemmernes og de tillidsvalgtes ønsker og behov.

 

Synlighed

Kreds Nordjylland er synlige og skaber synlighed omkring sygeplejerskers arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Dette i tæt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant.

Betydningen af sammenhæng mellem faglighed, kompetencer, opgaver og ressourcer skal formidles til omliggende samfund (politikere, arbejdsgivere, borgere, medier m.fl.).

Sygeplejerskers arbejdsmiljø og arbejdsvilkår er derfor en integreret del af arbejdet i Kreds Nordjylland.

 

(november 2019)