NordNyt - Forbedret beredskabsaftale om covid - 10.12.2021

Covid-aftale bygget på frivillighed

Forbedret beredskabsaftale

To nye aftaler med Region Nordjylland om coronaberedskab bygger på frivillighed og giver højere betaling end den tidligere aftale. Aftalerne er indgået, fordi de stigende smitte- og indlæggelsestal sætter de nordjyske sygehuse under yderligere pres. Dertil kommer den usikkerhed, den nye omikronvariant har skabt. Derfor kan vi frygte en vinter, hvor der bliver behov for et større antal sygeplejersker til arbejde med covidpatienter. Der er tale om både en beredskabsaftale og en aftale om funktionstillæg. Aftalerne gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. november til 31. marts 2022. - Det har været helt afgørende for os, at de nye aftaler bygger på frivillighed. De tidligere bølger har vist, at det er ekstra opslidende, når sygeplejersker bliver flyttet til andre afdelinger uden selv at have indflydelse. Det håber vi, at den nye aftale kan være med til at afhælpe. Samtidig har det været vigtigt at få en bedre betaling – både for at stå til rådighed og få ændret sine vagtplaner med kort varsel, og for den belastning, det er at arbejde på en afdeling med mange covidpatienter, siger kredsformand Christina Windau Hay Lund.Aftale om beredskab Der ydes et pensionsgivende årligt tillæg på 36.000 kr. (31. marts-2018 niveau) til medarbejdere i bered-skabskorpset. Tillægget ydes som et fast månedligt tillæg for de perioder, hvor medarbejderen er tilknyttet beredskabet. Deltidsansatte får samme beløb. Tillægget gives for at stå i beredskabet, uanset om medarbejderes aktiveres i beredskabet. Aktivering kan efter aftalen ske med 72 timers varsel. Ændringer i arbejdstiden i forhold til oprindeligvagtplan skal ske i dialog med medarbejderen. Fridage, feriedage, jule- og nytårsfridage i medarbejderens eksisterende mødeplan bibeholdes, medmindre medarbejderen ønsker at tage vagter på disse dage. Medarbejderne kan deltage i beredskabet i 25, 50 eller 100% af deres arbejdstid. Tillægget beregnes efter samme procentsats. Det er muligt at ændre procenten i løbet af perioden. Alle skal have nødvendig oplæring. Der er to beredskaber i Region Nordjylland – et for Aalborg Universitetshospital og et for Regionshospital Nordjylland.Aftale om funktionstillægFor de sygeplejersker, der aktiveres i beredskabet eller som i forvejen arbejder på de afsnit, der fremgår herunder, gives et pensionsgivende tillæg, der ligeledes er på 36.000 kr. Dette tillæg beregnes i forhold til beskæftigelsesdecimalen. Sygeplejersker, der er aktiveret fra beredskabet, får begge tillæg – dog i forhold til, hvor mange procent de deltager i beredskabet. Tillægget kan ydes på følgende afsnit: • Personale i sengeafsnit, herunder intensive afsnit som kontinuerligt har covid-19 patienter indlagt og hvor der er betydelige ekstraopgaver i form af undervisning, oplæring og koordinering med covid, og hvor covid-19 patienter er indlagt som en del af opgaveporteføljen. • Akutmodtageafsnit som modtager akutte patienter som i forløbet identificeres som covid-19-positive eller som skal vurderes ifm. mistanke om covid-19 sygdom. Konkret er det aftalt, at nedenstående afsnit er omfattet : Aalborg Universitetshospital:Intensiv R (A649) Intensiv Notia (A629) (gældende fra 1. december) Intensiv Tia (A636) (gældende fra 1. december) Intensiv Nord (A417) (gældende fra 1. december) Infektionsmedicinsk sengeafsnit (A231) Lungemedicinsk sengeafsnit (A55A) Akut modtageafsnit (A040) Akut modtageafsnit A (A044) Akutmodtagelsen (A0SK) Akutmodtagelsen, Thisted (T001) Børnemodtagelsen, Aalborg UHRegionshospital Nordjylland: Intensiv (V603) Akutmodtagelsen 402 (V001) Sengeafsnit for akut modtagelse 404 (V002) Sengeafsnit for Børn og Unge (V432)Medlemsmøde De to aftaler bliver lagt på Kreds Nordjyllands hjemmeside snarest – de er ved at blive skrevet under. Der vil helt sikkert være mange spørgsmål i forbindelse med aftalerne. Derfor har afholdes der virtuelt medlemsmøde, hvor både kredsen og Region Nordjylland vil deltage. Læs mere herunder.

Medlemsmøde om beredskabsaftaler

På et virtuelt medlemsmøde vil både Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og de sygeplejefaglige direktører Lisbet Lagoni og Charlotte Fuglsang besvare de mange spørgsmål og usikkerheder, som de nye aftaler og den nye bølge af corona rejser.Mødet holdes på Teams onsdag den 15. december kl. 16.30-17.30. Alle medlemmer af Kreds Nordjylland er velkomne - du skal bare tilmelde dig via linket herunder, så vi kan sende et link til selve mødet.

> Tilmelding til medlemsmøde