Aftale for isolerede kommuner

Syv nordjyske kommuner er ramt af ekstra hårde restriktioner. Nu har Dansk Sygeplejeråd indgået en aftale med kommunerne, der slår fast, at alle aftaler og overenskomster stadig gælder - også hvis der bliver behov for ekstra fleksibilitet.

Oprettet: 18.11.2020
Carsten Lorenzen

Desværre står vi endnu en gang i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at trække yderligere på en del sygeplejerskers fleksibilitet – i denne omgang i de syv nordjyske kommuner, der er blevet ramt af ekstra restriktioner blandt andet for at nedkæmpe den særlige variant af coronavirus fra mink, cluster 5.

Sygeplejersker er vant til at yde en ekstra indsats i svære situationer, men vilkårene skal være i orden. Derfor har Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland sammen med de andre fagforeninger i Forhandlingsfællesskabet indgået en fælleserklæring om fleksibilitet og hurtige løsninger med Kommunernes Landsforening. Aftalen dækker kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerland.

Fælleserklæringen slår fast, at alle overenskomster og arbejdstidsaftaler stadig gælder og skal overholdes. Alle skal også have samme løn og tillæg som hidtil. Dertil kommer honorering for ændringer i arbejdstider, lokaliteter eller arbejdsområder.

Den nye fælleserklæring sætter også nogle rammer for fleksibiliteten. Parterne er enige om, at det er at foretrække, at alle ændringer bygger på frivillighed. Aftalen fastslår også, at de ansatte skal inddrages så tidligt som muligt, hvis arbejdsgiverne har planer om ændringer. Samtidig forudsætter fælleserklæringen lokale drøftelser og forhandlinger mellem arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd, hvis der skal ske ændringer. Vi har taget kontakt til de syv kommuner for at få en drøftelse.

Kommunerne har fået adgang til at handle hurtigt i denne helt ekstraordinære situation som følge af f.eks. akut personalemangel, men skal hurtigst muligt og senest indenfor en uge optage drøftelser og forhandle en lokal aftale.

Hvis I bliver bedt om at yde ekstra fleksibilitet, står jeres tillidsrepræsentanter altid klar til at hjælpe med råd og vejledning.

Dansk Sygeplejeråd er meget opmærksom på, at restriktionerne rammer hårdt i mange familier, hvor børn skal undervises hjemmefra, rejser til og fra arbejde er blevet besværliggjort, og det kan være svært at se familie og venner. Fælleserklæringen gør forhåbentlig, at der ikke drives rovdrift på jeres fleksibilitet.

Oplever I de mindste udfordringer eller problemer, så tøv ikke med at kontakte jeres tillidsrepræsentant eller Kreds Nordjylland.