Anerkender løft i budget, men der skal mere til

Budgettet for Region Nordjylland giver flere penge til udvalgte afdelinger, psykiatrien og uddannelsesområdet. Et fremskridt, men ikke nok til at gøre en kæmpe forskel, siger kredsforkvinden.

Oprettet: 14.09.2022
Carsten Lorenzen

- Vi anerkender, at Region Nordjyllands budget for 2023 viser, at regionen har forstået, hvor alvorligt det står til på regionens sygehuse, hvor blandt andet mangel på sygeplejersker har store konsekvenser, og anerkender, at man har tænkt både psykiatri og uddannelse ind. Men de 50 millioner kroner tror jeg ikke kommer til at række så langt eller gøre den kæmpe forskel, som Mads Duedahl håber på, sagde kredsforkvinde Christina Windau Hay Lund i morges på DR P4 Nordjylland.

Kommentaren blev givet, efter samtlige partier i regionsrådet i aftes indgik forlig om budgettet for 2023. Der afsættes 50 millioner kroner til de særligt pressede afdelinger på hospitalerne, blandt andet akutmodtagelser, medicinske afdelinger og til nye permanente intensivsenge.

Samtidig bliver behandlingskapaciteten forhøjet på en række områder. Det skal være med til at nedbringe ventelister og ventetid på blandt andet kræftområdet.

Der tilføres i alt 19 millioner kroner til det psykiatriske område, hvor 14 millioner er øremærket til en styrkelse af den ambulante børne- og ungdomspsykiatri. Forligspartierne også enige om at igangsætte et forsøg med frihospitaler, der skal give mere selvstyre på regionens hospitaler.

Der er også fundet 13 millioner til uddannelsen af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ambulanceelever samt den lægelige videreuddannelse.

Pengene er blandt andet fundet ved at hjemtage ambulancedriften og reducere administrative omkostninger. Økonomiaftalen med regeringen har også givet 99 millioner kroner ekstra på grund af især flere ældre.

Så det var en optimistisk regionsformand Mads Duedahl, der også blev interviewet i morges:

- Jeg håber virkelig, at det kan gøre så stor forskel, at når man kommer ind på sygehusene vil der ikke være den samme overbelægning og vi i højere grad kan rekruttere sundhedspersonale, sagde Mads Duedahl blandt andet.

Christina Windau Hay Lund pegede dog på, at behovet er langt større.

- Vi har et sundhedsvæsen, der har været underfinansieret i mange år, og det kommer det til at kræve mere for at rette op på, sagde Christina Windau Hay Lund.

Hun pegede også på, at selv om regionen peger på nogle områder, hvor presset er meget stort, så er der også stort pres på mange andre områder.

- Derfor er det vigtigt, at vi ser helheden og sammenhængen i sundhedsvæsenet – også ud i det kommunale.

- Vi ved, at omkring 5.000 sygeplejersker har forladt faget. Hvis vi skal have en forhåbning om, at nogle af dem vender tilbage, så bliver man nødt til at kigge på både arbejdsmiljø og løn, sluttede Christina Windau Hay Lund.

Du kan høre hele indslaget her – du skal evt. spole frem til 3:07:40.

https://www.dr.dk/lyd/p4nord/p4nord-morgen/p4-morgen-2022-09-14#!03:07:40