Arbejdstid omkring jul og nytår

Der gælder helt særlige regler for din arbejdstid omkring jul og nytår. Her er en lille vejledning til ansatte i regionen og kommunerne

Oprettet: 26.11.2020
Carsten Lorenzen

Juleaftensdag, torsdag den 24. december

Dagen betragtes fra dagtjenestens begyndelse som en søgnehelligdag (dvs. en helligdag, der ikke falder på en søndag).

For ansatte i regionen og kommuner betyder det, at antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden/normperioden, skal nedskrives med 7,4 timer for fuldtidsansatte. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse.

Det er kun faste nattevagter, der ikke får nedskrevet normtimerne for denne dag.

 

Juledag, fredag den 25. december

Dagen er en søgnehelligdag (dvs. en helligdag, der ikke falder på en søndag) – normtimeregnskabet skal derfor nedskrives svarende til ansættelsesbrøken.

For ansatte i regionen og kommuner betyder det, at antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden/normperioden, skal nedskrives med 7,4 timer for fuldtidsansatte. For deltidsansatte foretages en forholdsmæssig nedsættelse.

 

2. juledag, lørdag den 26. december

Dagen er en søgnehelligdag (samme procedure som juledag).

Gælder også for sygeplejersker, der normalt kun arbejder hverdage og har fri i weekenden.

 

Nytårsaftensdag, torsdag den 31. december

I tiden fra kl.12 til 24 har den ansatte i størst muligt omfang ret til frihed. Arbejder du efter kl.12, honoreres du efter bestemmelser, der gælder for tjeneste på søndage. Normtimerne nedskrives ikke.

 

Nytårsdag, fredag den 1. januar 2021

Dagen er en søgnehelligdag (samme procedure som juledag).

 

Selvtilrettelæggende

Som selvtilrettelæggende i en kommune har du fri på søgnehelligdage samt den 24. og 31. december. Det skal fremgå af dit ansættelsesbrev, at du er selvtilrettelæggende.

 

OBS: Hvis du ikke er ansat i regionen eller i en kommune – eller hvis du er ansat med særlige arbejdstidsvilkår – kan der gælde andre regler.