Bred interesse for ny APN-uddannelse

Der var bred interesse for den helt nye APN-uddannelse, da kredsen var med til at invitere til informationsmøde om uddannelsen, som har ansøgningsfrist 1. marts.

Oprettet: 06.02.2019
Cirka 30 sygeplejersker var mødt op for at høre mere om den nye uddannelse.

Sygeplejersker fra flere nordjyske kommuner, konsultationssygeplejersker, psykiatriske sygeplejersker, ledere m.fl. var mødt nysgerrige op. Tirsdag den 5. februar var der informationsmøde om den nye APN-uddannelse – holdt af DSR, Aarhus Universitet og de otte kommuner, som er med i styregruppen for uddannelsen; bl.a. Aalborg.

APN står for ’Advanced Practice Nurse’ – på dansk: Avanceret klinisk sygepleje.

- Vi står over for flere problemer: Der kommer flere ældre, og de tillader sig at fejle flere ting, der er stigende social ulighed, og vi ved, at UTH’erne blomstrer bedst i overgangen mellem sektorer. En del af en løsning kan være APN-sygeplejersker, fortalte Grete Wedege.

Hun er sundheds- og udviklingskonsulent i Aalborg Kommune og var en af oplægsholderne.

- Vi behøver ikke vise, at APN virker – det har andre lande bevist med 20 års erfaring, fastslog Grete Wedege.

USA, Australien, Canada, England og Holland er blot nogle af de lande, der i årevis har haft APN-sygeplejersker med stor succes: De har bl.a. resulteret i bedre pleje af patienter og borgere og færre hospitalsindlæggelser.

Nu kommer uddannelsen endelig til Danmark. I september begynder de første hold i Aarhus og Emdrup (nord for København).

Brug for APN-sygeplejersker i flere sektorer

Annelise Nordlykk er uddannelsesleder på Aarhus Universitet og fortalte lidt om den nye uddannelse:

- APN-sygeplejerskerne vil bl.a. lære om multisygdom og polyfarmaci. Ud over den akademiske overbygning, vil disse sygeplejersker bl.a. være i stand til at håndtere grupper af patienter og til at identificere mønstre hos patientgrupper.

- APN-sygeplejersken vil få et helikopterperspektiv: Er der nogen strukturer, der arbejder mod hinanden? At identificere et problem er første skridt til at gøre noget ved det, tilføjede Annelise Nordlykk.

Til informationsmødet var der flest ansatte fra kommunerne.

- Men det er ikke kun det kommunale sundhedsvæsen, der har brug for APN-sygeplejersker. Også i almen praksis, i klinikker og på sygehusene ser jeg et behov for APN-sygeplejersker, sagde kredsformand Jytte Wester på mødet.

Læs mere på www.apnidanmark.dk og www.kandidat.au.dk/sygepleje

 

FAKTA OM APN-UDDANNELSEN

  • APN-uddannelsen tager to år og svarer til en ca. 42 timers arbejdsuge, fordi der ud over undervisning er meget gruppearbejde og egenforberedelse.
  • APN bliver en linje på den eksisterende Cand.cur.-uddannelse, så man vælger den ”almindelige” linje Nursing Science eller APN-linjen.
  • Det er også muligt at tage uddannelsen på halv tid (over en fireårig periode) som en erhvervskandidat, hvor man samtidig er ansat som sygeplejerske 25 timer om ugen.
  • Man skal forberede sig på, at man har travlt, hvis man tager erhvervskandidatuddannelsen.