Brug for seniorerne

Seniorer kan være en værdifuld ressource. For at drage nytte af de mange års erfaring søsætter Aalborg Universitetshospital projektet ”Brug for dig” på initiativ af blandt andre en tidligere fællestillidsrepræsentant.

Oprettet: 24.01.2023
Carsten Lorenzen

Kirsten Højslet havde egentlig trukket sig tilbage for flere år siden. Mange år som sygeplejerske, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant måtte være nok. Men under corona hjalp hun med at vaccinere, og senere hørte hun om et projekt på Gødstrup i Midtjylland, hvor seniorer hjalp som vikarer. Det inspirerede hende til at overveje, hvordan hun og andre pensionerede sygeplejersker måske kan hjælpe det pressede sundhedsvæsen på vej.

- Det er vigtigt, at vi beholder de unge sygeplejersker i job. Måske vi kan hjælpe dem i gang med det arbejde, de muligvis ikke er klædt godt nok på til fra studiet, siger Kirsten Højslet.

Kirsten sendte en mail til sygeplejefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital Lisbeth Lagoni. Hun havde gjort sig nogle af de samme tanker.

- Vores sengeafsnit er udsatte, og vi ansætter nogle meget unge sygeplejersker til de mest syge patienter. De mangler nogle rollemodeller, siger Lisbeth Lagoni.

 

Rollemodeller

Et møde kom i stand. Kirsten Højslet fortalte første gang om det på generalforsamlingen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland, hvor det blev taget godt imod. Formålet er ikke, at seniorerne skal overtage vagter og ansvar – de skal fungere som støtte og rollemodeller.

- Hvis en sygeplejerske for eksempel er ved at hælde medicin op, så kan jeg have hendes telefon i lommen, så hun ikke bliver forstyrret. Jeg kan aflaste og skaffe lidt ro, påpeger Kirsten Højslet.

Lisbeth Lagoni supplerer.

- Seniorerne kan være en støtte til de unge sygeplejersker og hjælpe dem med at få det kliniske overblik. Det er jo lige det, mange ældre sygeplejersker kan, siger Lisbeth Lagoni.

Aalborg Universitetshospital opretter i første omgang ti stillinger året ud og vil løbende evaluere projektet. Der er tale om deltidsstillinger med højst 15 timer om ugen, hvor seniorerne som udgangspunkt knyttes til en enkelt afdeling. Antallet af vagter, tidspunkter og de nærmere opgaver aftales med afdelingen.

 

Informationsmøde

Der er indkaldt til en informationsdag den 6. februar i Aalborg Kongres & Kultur Center. I indkaldelsen beskrives opgaverne sådan:

  • Bidrage med din erfaring og ro på afdelinger med mange nyansatte og/eller unge og på den måde være med til at skabe tryghed i opgaveløsningen
  • Bidrage til et godt opstartsforløb for nyansatte
  • Give sparring og supervisere på opgaver inden for grundlæggende sygepleje og behandling (eller grundlæggende opgaver inden for netop dit fagområde)
  • Bistå med forefaldende og/eller udvalgte opgaver på afdelingen afhængig af kompetencer og behov

Opgaverne kan altså være meget forskellige fra afdeling til afdeling og fra person til person. Det afgørende er dog, at der er tale om ekstra hjælp, der ikke skal indgå i vagtplanen.

- Måske er der en gruppe af fem nyansatte på en afdeling, som man kan være ressourceperson for. Det aftaler man med afdelingen. Nu prøver vi det af. Der er en del sygeplejersker, der stadig brænder for faget, og vi vil gerne undgå at miste al deres viden, når de går på pension, siger Lisbeth Lagoni.

 

Oplæring

Region Nordjylland tilbyder et oplæringsprogram, der blandt andet indebærer, at seniorerne kan gå på afdelingen i et par dage sammen med en erfaren sygeplejerske.

Projektet er sat i gang af en lille styregruppe med både Lisbeth Lagoni, Kirsten Højslet, et par ledere og et par ansatte i staben. Også sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Pia Jødal Næss-Schmidt er med.

- Kirsten har jo et kæmpe netværk og vidste, at mange af hendes gamle kolleger gerne vil hjælpe til, siger Lisbeth Lagoni.

Kirsten Højslet bekræfter, at hun har fået positiv respons på projektet.

- Folk er spændte på det. Jeg håber, at mange vil møde op til informationsdagen og høre nærmere, siger Kirsten Højslet.

Du kan læse mere, tilmelde dig informationsdagen eller allerede nu søge stillingerne her:

https://rn.dk/brugfordig