Brug os rigtigt

"Det kræver et stort overblik, erfaring og faglighed ikke at overse en blærebetændelse hos en stærkt dement beboer uden sprog, som også har diabetes og forskellige andre sygdomme. Derfor er det vigtigt at bruge de forskellige faggruppers kompetencer bedst muligt," pointerer 1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund

Oprettet: 02.03.2020
"Der bliver flere ældre og færre til at tage sig af dem i fremtiden."

1. kredsnæstformand Christina Windau Hay Lund har mandag den 2. marts fået følgende blogindlæg publiceret på Arbejderen.dk:

Hvis man mangler tømrere, er det dumt at bruge de få, man har, til at lægge fliser. Selvfølgelig skal man udnytte deres faglige kompetencer bedst muligt.

I sundhedsvæsnet er den tankegang desværre ikke altid gældende.

Jeg har for nylig hørt om et plejecenter, hvor sygeplejerskerne skulle bruge en del af deres arbejdstid på at gøre rent, selv om der var rigeligt med sygeplejerskeopgaver.

På plejecentre i dag er beboerne meget plejekrævende. Mange er demente og mange har flere fysiske sygdomme på én gang, så der er mange komplekse opgaver. Det kræver et stort overblik, erfaring og faglighed ikke at overse en blærebetændelse hos en stærkt dement beboer uden sprog, som også har diabetes og forskellige andre sygdomme.

Derfor er det vigtigt at bruge de forskellige faggruppers kompetencer bedst muligt. Brug f.eks. sygeplejerskerne til at forebygge unødvendige indlæggelser, koordinere og have overblikket over den enkelte plejehjemsbeboers sygdomme og sundhed.

Der er både mangel på læger, sygeplejersker og SOSU’er – endda i så høj grad, at nogle kommuner er nødt til at ansætte uuddannet arbejdskraft.

I en tid, hvor syge bliver udskrevet fra sygehusene, før de er færdigbehandlede, og hvor gamle og svage mennesker skal blive boende længere i eget hjem, stiller det større krav til de ansatte i sundhedsvæsnet. Derfor er det vigtigt, at vi er uddannet til at give den nødvendige pleje og behandling – og ikke mindst at vi får lov til det er med at bruge vores kompetencer rigtigt.

En undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser, at cirka 30 procent af de kommunalt ansatte sygeplejersker oplever arbejdsdage, der er så travle, at det går ud over borgernes sikkerhed. Det er situationen i dag – men der bliver flere ældre og færre til at tage sig af dem i fremtiden. Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi bruger de sundhedsansattes tid bedre.

I dag spildes der kostbar tid, når sygeplejersker i borgeres hjem eller på plejecentre først skal have fat i en læge, før de må få lov til at udføre opgaver, de allerede er uddannet til. Det giver simpelthen ikke mening, at en sygeplejerske ikke må undersøge urin for blærebetændelse eller give håndkøbsmedicin mod forstoppelse eller hovedpine uden en læges tilladelse. Det er hverken en klog brug af lægens eller sygeplejerskens tid – og det er synd for borgeren, der risikerer at vente en hel dag på at kunne komme i behandling.

Det er unødigt bureaukrati, og vores arbejdsgange kan være med til at øge risikoen for indlæggelseskrævende behandling. Det er både en belastning for den enkelte og for vores fælles pengekasse.

Som sygeplejerske vil jeg gerne anbefale, at arbejdsgiverne bruger os bedre. Vi ved af erfaring fra f.eks. plejecentre, at det kan betale sig, når arbejdsgiveren prioriterer den rette brug af sundhedskompetencerne. Det er i alles interesse, hvis vores sundhedsvæsen skal hænge sammen.